Wirniki do zespołów mieszających mieszarek pobocznicowych typu MP

Autorzy:
Krzysztof Makohonenko
Damian Gorzkiewicz

Zespoły mieszające w mieszarkach pobocznicowych typu MP stanowią jeden z najważniejszych zespołów maszyny. W zależności od ilości zamontowanych rolek pobocznicowych rozróżnia się zespoły mieszające dwurolkowe, stosowane w mieszarkach o mniejszej pojemności oraz zespoły trzyrolkowe stosowane w mieszarkach większej pojemności.W skład zespołu mieszającego wchodzą:
•  rolki pobocznicowe;
•  wirniki;
•  lemiesze.

Oprócz wykładzin misy, do części technologicznego zużycia zalicza się rolki, wirniki i lemiesze. Powyższe części pracują w bezpośrednim styku ze składnikami masy formierskiej i przez to ich zużycie jest bardzo duże a żywotność krótka.

Wirniki są ułożyskowane tocznie na wale w centralnej części misy i stanowią konstrukcję wsporczą na której są mocowane rolki pobocznicowe zespołu mieszającego. Wirniki firmy CASTECH są tak zbudowane aby rolki pobocznicowe zespołu mieszającego pracowały na różnych poziomach. Wirniki jako części technologicznego zużycia, częściej niż inne detale mieszarki, się zużywają, więc podlegają częstszej wymianie.

Wirniki wykonywane były najczęściej jako odlewy ze staliwa, więc ich wykonanie było pracochłonne i kosztowne.

Firma CASTECH oferuje wirniki wykonywane ze stali jako spawane, przez co do ich wytwarzania nie potrzeba modeli odlewniczych ani topienia ciekłego metalu, zwłaszcza staliwa. Wirniki są wykonywane ze stali odpornej na ścieranie.

Firma CASTECH przedstawia wirniki do najczęściej używanych mieszarek pobocznicowych typu MP.

Rys. 1 Wirnik MP-030 1200px

Rys. nr 1. Wirniki do zespołów mieszających mieszarek pobocznicowych typu MP-030.

Rys. 2 Wirnik MP-060 1200px

Rys. nr 2. Wirniki do zespołów mieszających mieszarek pobocznicowych typu MP-060.

Rys. 3 Wirnik MP-120 1200px

Rys. nr 3. Wirniki do zespołów mieszających mieszarek pobocznicowych typu MP-120.

Firma CASTECH oferuje również rolki pobocznicowe oraz lemiesze do zespołów mieszających, a także inne części zamienne do mieszarek typu MP.

Zapraszamy do współpracy

 

Pobierz artykuł