I. CT1 – TECHNIKI MIESZANIA MAS

II. CT2 – TECHNIKI FORMOWANIA

III. CT3 – TECHNIKI OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI

IV. CT4 – TECHNIKI ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO

V. CT5 – TECHNIKI RDZENIOWANIA

VI. CT6 – TECHNIKI REGENERACJI MAS FORMIERSKICH

VII. CT7 – TECHNIKI TOPIENIA METALI

VIII. CT1 – POZOSTAŁE