I. CT1 - TECHNIKI MIESZANIA MAS

II. CT2 - TECHNIKI FORMOWANIA

III. CT3 - TECHNIKI OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI

IV. CT4 - TECHNIKI ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO

V. CT5 - TECHNIKI RDZENIOWANIA

VI. CT6 - TECHNIKI REGENERACJI MAS FORMIERSKICH

VII. CT7 - TECHNIKI TOPIENIA METALI

VIII. CT1 - POZOSTAŁE