Oferujemy usługi doradztwa technicznego obejmującego:
– ekspertyzy techniczne maszyn i urządzeń odlewniczych
– projektowanie odlewni żeliwa, w tym w szczególności:

• stacji przerobu mas
• formierni
• oczyszczalni odlewów
• instalacji wentylacyjnej i odpylającej odlewni

W specjalnej ofercie doradzamy w sprawie doboru śrutu technicznego do oczyszczania powierzchni, głównie odlewów. Dla chętnych, którzy planują produkować śrut we własnym zakresie oferujemy maszyny do cięcia śrutu z drutu lub blachy stalowej.

Oferujemy Państwu również opracowywanie projektów wstępnych oraz projektów technologicznych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę lub modernizację odlewni żeliwa.

Maszyny i urządzenia odlewnicze są maszynami inwestycyjnymi i jako takie są wyrobami drogimi. Stworzenie odlewni żeliwa lub staliwa wymaga wielomilionowych nakładów finansowych, w tym także skomplikowanej myśli twórczej. Inwestycje odlewnicze są trudne do realizacji, gdyż przemysł odlewniczy boryka się z emisją szkodliwych dla środowiska naturalnego pyłów odlewniczych, emisją ciepła wytworzonego w procesach odlewniczych oraz zanieczyszczeniami gruntu zużytymi materiałami odlewniczymi. Aby temu zapobiec stosuje się w odlewniach maszyny i urządzenia wyposażone w kosztowne systemy ochrony powietrza, wody i ziemi.

Wysokie koszty wytwarzania maszyn i urządzeń odlewniczych można obniżyć poprzez wykonawstwo tych maszyn we własnym zakresie z udziałem wiodących specjalistów. Aby zrealizować Państwa inwestycje znacznie mniejszymi kosztami proponujemy Państwu współpracę w zakresie wykonania maszyn kosztami własnymi, metodą gospodarczą bez pośredników i ich wynagrodzenia. W tym przypadku odpadają również koszty transportu. Wykonujecie Państwo maszyny wg własnych możliwości wykonawczych, finansowych i terminowych.

Oferujemy pomoc techniczną w zakresie:
• technik mieszania mas formierskich – CT1
• technik formowania – CT2
• technik oczyszczania powierzchni – CT3
• technik odlewania odśrodkowego – CT4
• technik rdzeniowania – CT5
• technik regeneracji mas – CT6
• technik topienia metali – CT7
• technik odpylania i wentylacji – CT8

W trakcie współpracy istnieje możliwość udostępnienia materiałów technicznych, w ramach program know-how. Zakres pomocy technicznej może być różny, w zależności od stopnia trudności produkowanej maszyny, najczęściej następujący:
• dokumentacja techniczna, robocza;
• dokumentacja fotograficzna;
• dokumentacja techniczno-ruchowa DTR;
• instrukcje stanowiskowe maszyn, wymagane przez BHP na stanowiskach pracy.

Dodatkowo możemy Państwu zaoferować:
• wykonanie wybranych zespołów i podzespołów maszyn w firmie CASTECH;
• nadzór nad wykonawstwem w metalu w Państwa firmie;
• nadzór nad montażem;
• nadzór nad rozruchem mechanicznym i technologicznym;
• własny transport.

W przypadku posiadania przez Państwo wolnych mocy produkcyjnych wyprodukowanie maszyn we własnym zakresie spowoduje znaczne obniżenie kosztów, dokładną znajomość budowy maszyny, przez co jej obsługa będzie łatwa, a remonty nie będą sprawiać żadnych trudności.

Zapraszamy do współpracy!

 

Pobierz ofertę