Aparat pneumatyczny APR-120

Maszyny i urządzenia on 6 lut , 2018

Przeznaczenie

Aparat ma zastosowanie do czyszczenia różnego rodzaju wyrobów metalowych. Doskonale usuwa rdzę, starą farbę, stwardniałe środki konserwujące, zaprawę murarską oraz inne zanieczyszczenia stałe.
Możliwość stosowania różnego rodzaju czyściwa np.: śrut metalowy, piasek, korund oraz szeroki zakres regulacji wyrzucanego czyściwa, który pozwala wykorzystać aparat do czyszczenia różnego rodzaju wyrobów.
Aparat nadaje się zarówno do czyszczenia grubych i ciężkich odlewów, wyrobów hutniczych, konstrukcji spawanych jak i czyszczenia delikatnych, cienkich odlewów o bardzo skomplikowanych kształtach oraz wyrobów z cienkiej blachy.

Zasada działania

Doprowadzane do odwadniacza 7 sprężone powietrze jest wprowadzane w ruch wirowy, wskutek czego zawarta w nim woda, olej itp. zostają oddzielone i okresowo wydalone na zewnątrz po otwarciu przez zawór spustowy 7.1. Oczyszczone w ten sposób powietrze doprowadzane jest do membranowego zaworu odcinającego 11. Po naciśnięciu dźwigni pneumatycznego wyłącznika sterowania 9, następuje otwarcie zaworu membranowego odcinającego i jednoczesne zamknięcie zaworu membranowego odpowietrzającego. Sprężone powietrze jest kierowane do zbiornika ciśnieniowego 1 pod grzybek kulisty 2, który zamyka zbiornik oraz do węża roboczego 5.

W zbiorniku ciśnieniowym znajduje się w tym czasie czyściwo, które przesypuje się do dozownika czyściwa i dalej do trójnika 13. skąd porywane jest przez sprężone powietrze do węża transportującego 5 i poprzez dyszę 6 wylatuje z dużą energią na czyszczoną powierzchnię.

W dozowniku czyściwa znajduje się zasuwka 4.1. która służy do regulacji ilości przepływu czyściwa ze zbiornika ciśnieniowego 1 do węża transportującego 5.

Jeżeli aparat APR-120 jest eksploatowany jako samodzielne urządzenie, wówczas wąż transportujący czyściwo trzyma pracownik w rękach i steruje pracą aparatu przy pomocy pneumatycznego wyłącznika sterowania 9 umieszczonego na końcu węża.

Po wyczerpaniu zapasu czyściwa w zbiorniku ciśnieniowym, należy zwolnić dźwignię pneuma-tycznego wyłącznika sterowania sterującego 9, wówczas nastąpi zamknięcie zaworu membranowego odcinającego i przerwanie dopływu sprężonego powietrza do aparatu.  Równocześnie otworzy się zawór membranowy odpowietrzający powodując dekompresję zbiornika ciśnieniowego 1, w rezultacie nastąpi opadnięcie grzybka zamykającego i odpowietrzenie układu pneumatycznego.

Ponowne przyciśnięcie dźwigni zaworu sterującego powoduje dopływu sprężonego powietrza do zbiornika ciśnieniowego i wyrzut czyściwa poprzez dyszę.

rys

Charakterystyka techniczna

Dopuszczalne ciśnienie sprężonego powietrza

0,4-0,8 MPa

Całkowita pojemność zbiornika ciśnieniowego

0,140 m3

Dopuszczalna objętość załadunku czyściwa w zbiorniku ciśnieniowym

0,120 m3

Granulacja czyściwa

0,5 – 1,6 mm

Przybliżone wydajności wyrzutu czyściwa z aparatu przy ciśnieniu 0,6 MPa i średnicy dyszy

Ø10 – 1700 kg / h

Ø14 – 4000 kg / h

Przybliżone zapotrzebowanie sprężonego powietrza dla średnicy dyszy

Ø10 – 7,0 Nm3 / min

Ø14 – 13,5 Nm3 / min

Wymiary gabarytowe

wysokość : 1400 mm

szerokość : 670 mm

długość : 892 mm

Masa całkowita

163 kg

Zakres temperatury pracy

+5 ÷ +50 stopni C

Standardowo aparat wyposażony jest w dyszę o średnicy Ø10 mm. W czasie eksploatacji aparatu dopuszcza się maksymalne użycie dyszy do wymiaru Ø14 mm.

Pobierz kartą katalogową