Zawór trójdrożny 3/2 ZT-32a (wg rys. T10-A)

Maszyny i urządzenia on 11 wrz , 2018

Przeznaczenie, zasada działania

Zawory trójdrożne typu ZT-32a wg rys. T10-A mają zastosowanie w formierkach wstrząsowo-prasujących typu FKT-108, FKT-148, FKT-1212.

Zawór służy do zasilania sprężonym powietrzem odbiornika pneumatycznego w momencie przyłożenia sygnału sterującego „X” (przepływ P → A). Zdjęcie sygnału ”X” powoduje odcięcie dopływu powietrza do odbiornika i jego odpowietrzenie (przepływ A → R). Elementami sterującymi przepływem czynnika roboczego na poszczególne drogi są dwa tłoczki zaopatrzone w pierścienie uszczelniające typu „O” i prowadzone w tulejkach brązowych osadzonych w korpusie zaworu.

zt-32a-1-1200pxzt-32a-2-1200px

Charakterystyka techniczna

• Zawór dwupołożeniowy, trójdrożny, sterowany pneumatycznie.
• Pozycja pracy dowolna.
• Średnica nominalna 32mm.
• Przyłącza robocze R1 ¼
• Przyłącze sterujące M12 x 1,25
• Zakres ciśnień roboczych 0,25-0,8 MPa
• Zakres temperatur otoczenia 278-323˚K/5-50˚C/.
• Smarowanie mgłą olejową.
• Wymiary gabarytowe Ø 110 x 198 mm
• Masa 4,5 kg.

Instalacja

Zawór należy zainstalować do układu sprężonego powietrza zawierającego filtr i smarownicę.
Wejścia i wyjścia zaworu są dostosowane tylko do przyłączy przewodowych.

Obsługa, konserwacja i naprawa

Zawór nie posiada żadnych elementów regulacyjnych.
Konieczność naprawy zachodzi wówczas, kiedy zawór nie spełnia funkcji opisanych w punkcie 2 niniejszej instrukcji, a wszystkie przewody rurowe podłączone do zaworu są drożne.
W celu naprawy należy wymontować górną pokrywę (oznaczoną „X”) i sprawdzić czy sprężyna utrzymuje tłoczek w górnym położeniu i czy zezwala na przesunięcie tłoczka w dolne położenie pod działaniem siły. Należy też sprawdzić czy nakrętka M6 mocuje oba tłoczki jest dokręcona. Z kolei należy wymontować wszystkie detale, dokonać oceny ich stanu, a następnie detale uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe. Przed montażem pierścienie gumowe i powierzchnie z nimi współpracujące należy konserwować wazeliną techniczną T wg PN-69/0-96120.

Wykaz części zamiennych

1. Pierścień uszczelniający typ „0” 9,3 x 2,4 – szt. 1
2. Pierścień uszczelniający typ „0” 39,2 x 5,7 – szt. 2
3. Pierścień uszczelniający typ „0” 62,2 x 5,7 – szt. 2
4. Pierścień uszczelniający typ „0” 69,2 x 5,7 – szt. 1

Materiał w/w pierścieni wg normy ZN-72/Z-20/17 INCO.

Schematy pneumatyczne

zt-32a-3-1200pxzt-32a-4-1200px

Pobierz kartą katalogową