Zawór trójdrożny 3/2 ZBa-8 (wg rys. T186-0)

Maszyny i urządzenia on 28 wrz , 2018

Przeznaczenie, zasada działania

Zawory trójdrożne typu ZBa-8 wg rys. T186 mają zastosowanie w formierkach wstrząsowo-prasujących typu FKT-54A, FKT-65A, FKT-86, FKT-108, FKT-148, FKT-1212.

Zawór służy do bezpośredniego sterowania odbiornikiem pneumatycznym poprzez łączenie lub rozdzielanie dróg przepływu czynnika roboczego. W pozycji zerowej zawór znajduje się pod działaniem sprężyny i ma odcięte zasilanie P, natomiast droga A jest odpowietrzona (A → R). Przesterowanie zaworu następuje w wyniku przyłożenia siły bezpośrednio do rolki, co powoduje odcięcie odpowietrzania i otwarcie przepływu P → A. Zdjęcie siły działającej na rolkę powoduje powrót do pozycji zerowej pod wpływem sprężyny. Elementami sterującymi przepływem sprężonego powietrza jest tłoczek i uszczelka pływająca.

ZBa-8-T186-0-1200px-1ZBa-8-T186-0-800px-2

Charakterystyka techniczna

•   Zawór dwupołożeniowy, trójdrożny, sterowany mechanicznie.
•   Pozycja pracy dowolna.
•   Średnica nominalna 8 mm.
•   Przyłącza robocze  M14x 1,5 mm.
•   Zakres ciśnień roboczych 0 – 0,8  MPa.
•   Siła sterowania zaworem / przyłożona do  rolki 3,5 kg.
•   Zakres temperatur otoczenia 278 – 323˚K / 5 – 50˚C /.
•   Smarowanie mgłą olejową.
•   Wymiary gabarytowe 26 x 65 x 83 mm.
•   Masa 0,43 kg.

Instalacja

Zawór należy instalować do układu sprężonego powietrza zawierającego filtr i smarownicę. Wejście i wyjście zaworu są dostosowane tylko do przyłączy przewodowych. Zawór powinien być umiejscowiony możliwie blisko odbiornika, co zapewnia szybkie przesterowanie i odpowietrzenie odbiornika.

Obsługa, konserwacja i naprawa

Zawór nie posiada żadnych elementów regulacyjnych.
Konieczność naprawy zachodzi wówczas kiedy zawór nie spełnia funkcji opisanych w punkcie 2 niniejszej instrukcji, mimo że wszystkie przewody podłączone do zaworu są drożne. Należy wymontować  wszystkie detale , dokonać oceny ich stanu a następnie detale uszkodzone i zużyte wymienić na nowe.
Przed montażem pierścienie gumowe i powierzchnie z nimi współpracujące należy konserwować wazeliną techniczną TW wg PN-69/0-96120.

Wykaz części zamiennych

1. Pierścień uszczelniający typ „0”  8,3 x 2,4 – szt. 1
2. Pierścień uszczelniający typ „0”  16,3 x 2,4 – szt. 1
3. Uszczelka pływająca nr rys. T186-OB. – szt. 1
4. Sprężyna walcowo-śrubowa – szt. 2

Zastosowanie w formierkach FKT

ZBa-8-T186-0-1200px-3

Pobierz kartą katalogową