Wyciągi załadowcze WZ

Przeznaczenie

Wydajność eksploatacyjna mieszarek i oczyszczarek zależy w dużym stopniu od stopnia mechanizacji i sposobu załadunku tych maszyn.
Wyciągi załadowcze WZ są przeznaczone do mechanicznego załadunku mieszarek i oczyszczarek w celu znacznego podniesienia ich wydajności.

Budowa

Wyciągi załadowcze składają się z następujących, głównych zespołów:

  • napędu;
  • kosza załadowczego;
  • ramy nośnej.

Napęd składa się z silnika elektrycznego, dwubiegowego, samohamownego, przekładni zębatej oraz zespołu bębnów linowych i lin nośnych. Kosz załadowczy jest zawieszony na linach nośnych i prowadzony tocznie po specjalnie wyprofilowanym torze. Rama nośna stanowi konstrukcję nośną wyciągu załadowczego, na której są zamontowane wszystkie zespoły wyciągu.

Wyciągi załadowcze mogą być wykonane jako wyciągi pionowe-proste, lub wyciągi pochylone-skośne. Ich aparatura sterownicza zazwyczaj jest umieszczona w szafie sterowniczej maszyny. Wyciąg może mieć również  niezależną instalację elektryczną umieszczoną na ramie nośnej.

Zasada pracy

Przedmioty kawałkowane (odlewy, części maszyn i inne przeznaczone do czyszczenia) lub sypkie medium robocze (piaski odlewnicze, masy formierskie zwrotne, przeznaczone do mieszania) są ładowane ręcznie lub mechanicznie do kosza załadowczego.

Po włączeniu napędu w kierunku podnoszenia, lina nośna zostaje nawijana na bębny linowe i załadowany kosz wykonuje ruch ku górze. W końcowej fazie ruchu kosza w górę kształt toru powoduje przechylenie kosza w kierunku luku załadowczego maszyny i następuje operacja rozładowania. Po włączeniu napędu w kierunku opuszczania kosza następuje jego ruch ku dołowi do dolnego położenia wyjściowego.

Wyciągi załadowcze WZ

Mieszkarka krążnikowa ze skośnym wyciągiem załadowczym MKW-030

WZ-mkw030-1000px
Mieszkarka krążnikowa ze skośnym wyciągiem załadowczym MKW 75

WZ-mkw075-1000px
Mieszkarka krążnikowa ze skośnym wyciągiem załadowczym MKW 120

WZ-mkw120-1000px
Mieszkarka krążnikowa z prostym wyciągiem załadowczym AG-015A

WZ-ag015a-1000px

Karta katalogowa