Wielkogabarytowe skrzynie formierskie do formowania ręcznego – okrągłe

Maszyny i urządzenia on 4 kwi , 2017

Firma CASTECH oferuje Państwu pełny asortyment skrzyń formierskich wielkogabarytowych do formowania ręcznego.
Są to skrzynie spawane, okrągłe, służące do wykonywania dużych odlewów o kształtach okrągłych, w postaci:
•   pokryw;
•   pierścieni;
•   osłon;
•   innych kształtów zbliżonych do kręgów.

Skrzynie wielkogabarytowe są przystosowane do formowania ręcznego, gdzie operacje zagęszczania formy wykonywane są ręcznie za pomocą młotków pneumatycznych.

Są to skrzynie  dźwignicowe, przystosowane do składania półform dolnych i górnych w pełną formę odlewniczą za pomocą urządzeń dźwigowych /suwnica, żuraw, itp./.

Rozdzielanie zalanej formy odlewniczej również odbywa się za pomocą urządzeń dźwigowych.

Skrzynie dolne i górne są użebrowane prosto lub pierścieniowo, aby forma mogła być bezpiecznie zalana, żeby się nie rozszczelniła oraz aby przy transporcie masa formierska nie wypadała ze skrzyń.

Skrzynie są wyposażone w elementy ustalające liniowo i promieniowo, w postaci trzpieni i tulejek centrujących. Posiadają czopy transportowe do łatwego składania, rozbierania i transportu formy odlewniczej.

Oferujemy Państwu typoszereg skrzyń okrągłych o wielkościach dochodzących do średnicy 3000 mm i wysokości 600 mm.
Przy wyższych i większych odlewach oferujemy Państwu skrzynie piętrowe wyposażone w skrzynię dolną, środkową i skrzynie górną tzw. nadlewową.

skrzynie-formierskie-1-800pxSkrzynie formierskie z użebrowaniem pierścieniowym

skrzynie-formierskie-2-800px

Skrzynie formierskie z użebrowaniem prostym

skrzynie-formierskie-3-800px

skrzynie-formierskie-4-800px

Karta katalogowa