Urządzenie do odśrodkowego odlewania tulei UOO-8

Przeznaczenie

Urządzenie do odśrodkowego odlewania przeznaczone jest do wykonywania odlewów tulei cylindrowych metodą odlewania w formach wirujących.

UOO8-1200px

Budowa i zasada działania

    Urządzenie do odśrodkowego odlewania tulei typu UOO-8 jest 8-stanowiskowym urządzeniem odlewniczym. Składa się z obrotowego stołu z ośmioma wirówkami, sześciu manipulatorów (I-VI) i stanowiska odciągu pary. Na wrzecionie wirówki umocowana jest chłodnica z usytuowaną w jej wnętrzu wlewnicą. Wlewnica wraz z pierścieniem zakładanym od jej czoła stanowią formę metalową – kokilę.
Stół obrotowy dokonuje cyklicznego, częściowego obrotu o kąt 45° przemieszczając wirówki względem manipulatorów. Ustanie tego ruchu oraz zablokowanie stołu gwarantuje współosiowość wirówek z manipulatorami i jest sygnałem do rozpoczęcia pracy manipulatorów.
Po oczyszczeniu wlewnicy na stanowisku I i zakończeniu operacji na pozostałych stanowiskach, stół obrotowy zostaje obrócony o 45° przemieszczając oczyszczoną wlewnicę na stanowisko II. Odchylna głowica manipulatora zakładania pierścienia, w pozycji odchylnej wyjmuje z magazynka pierścień i po naprowadzeniu głowicy w oś wirówki wkłada go do chłodnicy celem zabezpieczenia formy przez wyciekiem ciekłego metalu. Tak zabezpieczona forma zostaje przemieszczona na stanowisko II.
Po naniesieniu powłoki ochronnej, forma transportowana jest na stanowisko zalewania IV, gdzie za pomocą manipulatora dokonuje się operacji zalania formy ciekłym metalem. Drogę między manipulatorem zalewania IV a manipulatorem zdejmowania pierścienia V, wykorzystuje się do wychłodzenia odlewu. Doprowadzona do chłodnicy woda chłodzi formę a następnie spływa do wanny znajdującej się na całym obwodzie pod stołem ruchomym. Stąd odprowadzana jest na zewnątrz urządzenia. Powstała w tym procesie para wodna usuwana jest na stanowisku odciągu pary. Po wychłodzeniu odlewu następuje zdejmowanie pierścienia z chłodnicy i umieszczenie go w magazynku pierścienia. Operacja ta odbywa się przy pomocy manipulatora zdejmowania pierścienia V i przebiega odwrotnie w stosunku do czynności manipulatora zdejmowania pierścienia II. Zdjęcie pierścienia z chłodnicy umożliwia swobodne wyciągnięcie odlewu na stanowisku VI. Manipulator wyjmowania odlewu dzięki możliwości wymiany głowic szczękowych jest przystosowany do wyjmowania odlewów o różnych średnicach. Wyjęcie odlewu kończy cały proces jego wykonania.

Charakterystyka techniczna

Nazwa
J. m.
Wartość
Maksymalna wydajność
szt/h
120
Wymiary odlewanych tulei
długość
mm
120 – 400
średnica wewnętrzna
mm
60 – 170
max średnica zewnętrzna
mm
190
Max wysokość urządzenia od poziomu zerowego
w górę
mm
1840
w dół
mm
1800
Zapotrzebowanie mocy
kW
70
Ciśnienie sprężonego powietrza
MPa
0,6 – 0,7
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza
m3/cykl
0,55
Ciśnienie wody chłodzącej
MPa
0,3 – 0,4
Zapotrzebowanie wody chłodzącej
l/min
120
Czas 1/8 obrotu stoły
s
6
Napięcie sieci elektrycznej
V
3 x 400 / 230
Rodzaj napędów
elektr. / pneum.
Masa urządzenia
kg
26 000

Zalety

Podstawowe zalety urządzenia to:
•  duża wydajność pracy,
•  możliwość  wykonywania odlewów o dużym zakresie średnic i długości,
•  mała ilość obsługujących,
•  duża niezawodność pracy,
•  duża żywotność zastosowanych elementów,
•  pełna automatyzacja procesu odlewania (oprócz stanowiska zalewania form).

Karta katalogowa