Rolki pobocznicowe do mieszarek pobocznicowych typu MP

rolki-pobocz-1200px

Opis techniczny

Rolki pobocznicowe stosowane w mieszarkach pobocznicowych typu MP stanowią ważny element w procesie mieszania mas formierskich. Są usytuowane na wirniku zespołu mieszającego i wyposażone we własny- swobodnie zamocowany mimośród.
Podczas pracy zespołu mieszającego, siła odśrodkowa umożliwia stały docisk rolki do pobocznicy misy, co powoduje zgniatanie, rozdrabnianie oraz mieszanie masy formierskiej.
Rolki pobocznicowe pracują w bardzo trudnych warunkach, przez co ich żywotność jest ograniczona. Pierścień rolki jest wyłożony materiałem gumopochodnym i jest elementem wymiennym. Swobodne-mimośrodowe ułożyskowanie rolek pobocznicowych zabezpiecza zespół mieszający przed zniszczeniem, w przypadku gdyby miedzy rolkę a pobocznicę misy dostał się niepożądany przedmiot o znacznej twardości.
Proponujemy Państwu rolki pobocznicowe do wszystkich mieszarek pobocznicowych typu MP stosowanych w krajowym przemyśle odlewniczym.

rolki-pobocznicowe-typoszereg-1200px

Karta katalogowa