Pulpit sterowniczy CT2-T1 do formierek wstrząsowo-pracujących typu FKT

pulpit-fkt-1000px

Przeznaczenie

Pulpit sterowniczy jest przeznaczony do ręcznego sterowania pracą formierek typu FKT-54, FKT-65, FKT-86, FKT-108, FKT-148 oraz FKT-1212.

Budowa i zasada działania

Pulpit zbudowany jest z korpusu, w którym jest umieszczonych pięć zaworów trójdrożnych, dwupołożeniowych sterowanych ręcznie. Korpus od dołu jest zamknięty płytą zaworową, a od góry zabezpieczony jest pokrywą. Do ręcznego sterowania zaworami trójdrożnymi służą cztery dźwignie wystające z pulpitu. W środkowej-przedniej części płyty zaworowej wmontowane jest pokrętło służące do włączania i wyłączania zasilania pulpitu sprężonym powietrzem.

Zasada działania

W położeniu zerowym (pozycja wyjściowa), wszystkie dźwignie pulpitu są w położeniu dolnym a pokrętło jest obrócone w lewo do oporu. Jest to pozycja STOP. W tym położeniu wszystkie drogi wyjściowe pulpitu są odpowietrzone, a drogi wejściowe-zasilające są zamknięte. Obrót pokrętła do oporu w kierunku PRACA powoduje dopływ sprężonego powietrza na drogi zasilające pulpitu. W tym stanie pulpit jest gotowy do ręcznego sterowania formierką typu FKT. Unoszenie dźwigni powoduje uruchamianie operacji związanych z procesem formowania, a więc:
• WSTRZĄSANIE;
• PRASOWANIE;
• PRASOWSTRZĄS;
• ODDZIELANIE.
Każdorazowo, po zakończeniu sterowania pracą formierki, należy pokrętło pulpitu obrócić w pierwotne położenie STOP. Spowoduje to odcięcie sprężonego powietrza.
Pulpit sterowniczy jest pulpitem uniwersalnym. Oferujemy Państwu ten pulpit do wszystkich formierek typu FKT produkowanych w Polsce.

Charakterystyka techniczna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Pulpit sterowniczy
4 dźwigniowy, z pokrętłem
Pozycja pracy
pozioma
Przelot nominalny
6 mm
Przyłącze wejściowe i wyjściowe
M12 x 1.25
Zakres ciśnień roboczych
0.2 – 0.8 MPa
Zakres temperatury otoczenia
278 – 323 °K (5 – 50 °C)
Smarowanie
mgłą olejową
Wymiary gabarytowe
95 x 135 x 310
Masa
6.3 kg

Karta katalogowa