Przepustnice

Przepustnice są przeznaczone do regulacji wielkości strumienia zasysanego powietrza. W przemyśle odlewniczym stosowane są w instalacjach odpylania i wentylacji maszyn odlewniczych, w tym w szczególności:
– stacji przerobu mas:
• odpylanie przenośników taśmowych
• odpylanie przenośników kubełkowych (elewatorów)
• odpylanie chłodziarek fluidyzacyjnych
• odpylanie wszelkich przesypów mas formierskich z jednego urządzenia na drugie
– formierni:
• odpylanie dozowników masy i spulchniarek
• odpylanie przenośników odlewniczych, w tym w szczególności stanowisk zalewania form
• odpylanie stanowisk wybijania i wypychania form ze skrzyń formierskich
– oczyszczalni odlewów:
• odpylanie komór roboczych oczyszczarek
• separacja śrutu technicznego od zanieczyszczeń
– odpylanie maszyn rdzeniarskich
– odpylanie topialni
– odpylanie regeneracji mas formierskich
– odpylanie i wentylacja innych maszyn i urządzeń znajdujących się na odlewni.

przepustnice-1200px

Karta katalogowa