Oczyszczarki wirnikowe do rur i prętów okrągłych typu OWR

Autorzy:
Krzysztof Makohonenko
Damian Gorzkiewicz

Oczyszczarki wirnikowe typu OWR są przeznaczone do oczyszczania zewnętrznych powierzchni rur i prętów okrągłych przed dalszą operacją nanoszenia powłok ochronnych:
•  izolacyjnych (np. preizolacja rur);
•  lakierniczych;
•  z tworzyw sztucznych.

Oczyszczarki OWR są najczęściej stosowane w gniazdach oczyszczania typu GOWR, które są dodatkowo wyposażone w transport samotokowy rolkowy lub tarczowy, urządzenia załadowcze i rozładowcze oraz pola odkładcze.

W zależności od średnicy rury firma CASTECH oferuje trzy podstawowe typowielkości oczyszczarek wirnikowych przedstawione w tabeli nr 1.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Jedn. miary
OWR-30.160
OWR-162.300
OWR-300.600
Zakres średnicy zewnętrznej rury
mm
30 – 160
160 – 300
300 – 600
Średnia wydajność oczyszczania (II, III stopień czystości)
m/min
1,2 – 5,0
1,2 – 3,5
1,0 – 1,5
Zakres długości oczyszczanych rur
mm
6000 – 12000
wielkość standardowa
6000 – 12000
wielkość standardowa
6000 – 12000
wielkość standardowa
Na życzenie klienta długość oczyszczania może być odmienna
Zainstalowana moc
kW
16 – 38
28 – 76
28 – 76
Zalecana granulacja śrutu
mm
0,8 – 1,2
Zalecane czyściwo
Śrut stalowy cięty z drutu lub śrut staliwny kulisty niskowęglowy, wysokomanganowy

Tabela nr 1.

W zależności od wydajności oczyszczania firma CASTECH oferuje oczyszczarki typu OWR:
•  z jednym wirnikiem rzutowym  (rys. nr 1);
•  z wieloma wirnikami rzutowymi (rys. nr 2).

Wymiary podstawowe typowych oczyszczarek OWR przedstawia tabela nr 2.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Symbol
Wymiary podstawowe (mm)
Ilość wirników rzutowych
A
B
C
D1
D2
E
F
G
H
J
K
OWR-30.160
1800
400
2500
4800
950
1100
30
30
160
160
600
2000
4500
5500
2200
3000
3500
900
7200
OWR jednowirnikowa
OWR wielowirnikowa
OWR-160.300
1800
4400
2500
4800
950
1100
160
160
300
300
600
2000
4500
5500
2200
3000
3500
900
7200
OWR jednowirnikowa
OWR wielowirnikowa
OWR-300.600
2200
4800
2800
5200
950
1100
300
300
600
600
1000
2000
4750
4750
2500
3000
3500
1100
7500
OWR jednowirnikowa
OWR wielowirnikowa

 Tabela nr 2.

Oczyszczarki typu OWR charakteryzują się poniższymi cechami:
•  operacja oczyszczania powierzchni następuje w wyniku oddziaływania strugi śrutu emitowanego przez wirnik lub wirniki rzutowe;
•  rury i pręty okrągłe, w trakcie operacji oczyszczania przemieszczają się ruchem posuwisto-obrotowym na samotokach rolkowych lub tarczowych;
•  prędkość przemieszczania elementów czyszczonych jest regulowana bezstopniowo i zależna od:
•  średnicy rury lub pręta;
•  rodzaju stopnia zanieczyszczenia;
•  potrzeb klienta co do żądanej wydajności czyszczenia oraz stopnia czystości powierzchni.
•  oczyszczarki OWR są przystosowane do pracy ciągłej w gniazdach oczyszczania z pełną regulacją i kontrolą procesu czyszczenia.

owr-1-1200pxRys. nr 1. Oczyszczarka wirnikowa do rur i prętów okrągłych typu OWR, z jednym wirnikiem rzutowym.

owr-2-1200pxRys. nr 2. Oczyszczarka wirnikowa do rur i prętów okrągłych typu OWR z wieloma wirnikami rzutowymi.

Na specjalne życzenie firma CASTECH oferuje oczyszczarki wirnikowe do rur o innym niż podstawowy zakres średnic. Np. oczyszczarkę typu OWR-50.450 przedstawioną na rysunkach nr 3, 3a, 4 i 5.

Dane techniczne OWR-50.450 przedstawiają się następująco.
1. Zakres średnic oczyszczanych rur:
•  na samotoku rolkowym   – 50 – 200 mm;
•  na samotoku tarczowym   – 200 – 450 mm.
2. Zakres długości oczyszczanych rur   – 8 – 12 m.
3. Orientacyjna wydajność oczyszczanych rur (prędkość jazdy):
•  rura fi 50 mm   – ok. 6.0 m/min;
•  rura fi 200 mm   – ok. 3.5 m/min;
•  rura fi 450 mm   – ok. 1.0 m/min.
4. Zalecane czyściwo:
•  śrut stalowy cięty z drutu (zaokrąglony)   – 1.0 – 1.6 mm;
•  śrut staliwny kulisty o granulacji   – 1.0 – 2.0 mm.
5. Parametry sprężonego powietrza:
•  ciśnienie robocze   – 0.5 – 0.6 MPa;
•  orientacyjne zużycie na 8 godzin pracy   – 0.2m3.
6. Całkowita moc zainstalowana    – 33kW.
7. Energia elektryczna:
•  napięcie    – 3×400/230V;
•  częstotliwość prądu   – 50 Hz.
8. Parametry doboru urządzenia odpylającego:
•  ilość odciąganego powietrza z komory roboczej i separatora   – 3600m3/h;
•  podciśnienie na króćcach przyłączeniowych   – 550 Pa.
9. Zakres temperatury pracy   – 5 – 40 stopni C.
10. Ilość śrutu na pierwsze załadowanie   – ok. 500 kg.

owr-3-1200pxRys. nr 3. Oczyszczarka wirnikowa do rur typu OWR-50.450.

owr-3a-1200pxRys. nr 3a. Oczyszczarka OWR-50.450.

Zasada działania

Przeznaczone do oczyszczania rury układane są na samotoku, który ruchem posuwisto-obrotowym wprowadza je do komory roboczej. Po przejściu przez komorę oczyszczania, oczyszczone rury są zdejmowane z samotoku i transportowane na pole odkładcze. Na wejściu i wyjściu, komora posiada przedsionki z gumowymi wkładami uszczelniającymi, wymiennymi do określonego zakresu średnic rur.

W komorze roboczej wirnik rzutowy wyrzuca z bardzo dużą energią strugę śrutu na zewnętrzną powierzchnię rur. Oddzielone zanieczyszczenia, wraz ze śrutem, opadają poprzez kratę przesypową podłogi i zsyp do stopy elewatora, który transportuje je pionowo do separatora powietrznego  znajdującego się nad komorą roboczą. Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia kierowane są do pojemnika na odpady, natomiast czysty śrut, poprzez dozownik śrutu opada do lejka wirnika rzutowego.

Dla zapewnienia stałego obciążenia śrutem wirnika rzutowego, czyli stałej wydajności oczyszczania, w oczyszczarce zastosowano uzupełniacz śrutu. Jego pracą sterują dwa sygnalizatory poziomu śrutu umieszczone w zbiorniku separatora.

Automatyczny uzupełniasz śrutu posiada sygnalizator minimalnego poziomu śrutu w zbiorniku, przy którym należy dokonać uzupełnienia śrutu.

Do oczyszczania rur w zakresie średnic 50 – 200mm należy korzystać z samotoku rolkowego. Po zdemontowaniu rolek, łańcucha i osłon uzyskuje się wersję samotoku tarczowego do transportu rur o średnicach 200 – 450mm.

Prędkość jazdy i obrotu rur regulowana jest bezstopniowo przy pomocy przemiennika prądu zmiennego (tzw. falownika) i skokowo poprzez zmianę kąta ustawienia rolek lub tarcz samotoku.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości przepływu rur przez komorę roboczą, przed i za komorą znajdują się fotokomórki do kontroli obecności rur.

Dla bezpieczeństwa pracy obsługi zastosowano blokady elektryczne przy drzwiach komory i pokrywie wirnika rzutowego. Ponadto wszystkie zespoły posiadają sygnalizatory kontroli ruchu.

Próby eksploatacyjne w warunkach produkcyjnych wykazały, że oczyszczarki typu OWR osiągają założoną wydajność oczyszczania. Potwierdziła się również przydatność samotoków rolkowych i tarczowych. Regulowana przemiennikiem prądu zmiennego prędkość podawania rur jest wygodna i bardzo czuła.

Przykładowe dane eksploatacyjne

Samotok rolkowy

owr-4-1200pxRys. nr 4

•  średnica rury   d = 57 –  90mm
•  kąt ustawienia rolek   – 40 stopni
•  prędkość jazdy rur   – Vj = 6 -8 m/min
•  stopień czystości powierzchni   – Sa2.5.

Samotok tarczowy

owr-5-1200pxRys. nr 5

•  średnica rury   d = 377 mm;
•  kąt ustawienia tarcz   – 7.5 stopnia
•  prędkość jazdy rur   -Vj = 2 m/min;
•  stopień czystości powierzchni   – Sa2.5.

Inne przykłady oczyszczarek do rur typu OWR oraz linii oczyszczania typu LOR

owr-6-1200pxRys. nr 6. Linia oczyszczania rur i prętów typu LOR-05.60.

Linia składa się z:
•  oczyszczarki typu OWR;
•  samotoku rolkowego transportującego rury i pręty do oczyszczarki;
•  samotoku rolkowego odbierającego rury i pręty z oczyszczarki;
•  zespołu podającego rury i pręty;
•  zespołu odbierającego rury i pręty.

owr-7-1600pxRys. nr 7. Oczyszczarka do rur typu OWR-25.100.

Firma CASTECH oferuje również projekty i wykonanie oczyszczarek do rur o wymiarach innych według potrzeb i życzeń Klienta. Proponujemy również pomoc techniczną dla Klientów, którzy by chcieli wykonać takie oczyszczarki we własnym zakresie.

Zapraszamy do współpracy