Oczyszczarka wirnikowa taśmowo-ocierna OWTO

Oczyszczarka OWTO przeznaczona jest do oczyszczania odlewów żeliwnych i staliwnych, których wymiary i masa mieszczą się w granicach określonych w charakterystyce technicznej. Proces oczyszczania odbywa się w zamkniętej komorze roboczej, w której rozpięta jest na bębnach perforowana taśma gumowa, przy pomocy śrutu miotanego przez łopatki wirnika rzutowego oraz wskutek wzajemnego ocierania odlewów.

owto-1200px

Budowa

Komora robocza – stanowi stalową konstrukcję, wyłożoną w strefie działania śrutu wykładzinami odpornymi na ścieranie. Do tylnej ściany komory zamocowane są drzwi. W górnej części znajduje się ekran wraz z ssawą i przepustnicą, natomiast w dolnej sita oraz zsyp.
Taśma robocza z bębnami i napędem – umieszczona wewnątrz komory roboczej tworzy nieckę wypełnioną w procesie oczyszczania przedmiotami oczyszczonymi. Taśma rozpięta jest na trzech bębnach, z których jeden umieszczony najwyżej jest bębnem napędowym. Bęben najniższy jest napinającym. Czopy bębnów oraz tarcz prowadzących taśmę ułożyskowane są tocznie. Napęd taśmy roboczej tworzy motoreduktor umieszczony na bębnie napędowym, który napędza taśmę roboczą.
Zamknięcie komory roboczej – stanowią podnoszone i opuszczane mechanicznie drzwi wykonane z blachy i wyłożone wewnątrz wykładziną gumową. Drzwi zawieszone są na dwóch łańcuchach rolkowych przewiniętych na kołach łańcuchowych. Koła łańcuchowe zamocowane są nie obrotowo do wspólnego wału podpartego na obu końcach, na łożyskach tocznych. Napęd podnoszenia i opuszczania drzwi zrealizowany jest poprzez motoreduktor z silnikiem elektrycznym samohamownym.
Wirnik rzutowy z napędem – umieszczony jest na dachu komory roboczej. Podstawowe elementy składowe wirnika stanowią: koło łopatkowe, łopatki rzutowe, tuleja regulacyjna oraz wirniczek rozdzielczy. Całość umieszczona jest wewnątrz osłony koła łopatkowego wykonanej z grubej blachy. Do wewnętrznych powierzchni osłony, zamocowane są wymienne wykładziny odporne na ścieranie. Z kołem łopatkowym połączony jest wał wirnika ułożyskowany tocznie. Osłona koła łopatkowego, oraz korpus wału zamocowane są do wspólnej płyty podwirnikowej. Napęd wirnika rzutowego stanowi silnik elektryczny przymocowany do korpusu.
Elewator – stanowi szyb pionowy, wewnątrz którego umieszczona jest taśma z kubełkami połączona w obwód zamknięty. Elewator tworzy głowica, segmentowe szyby ustawione jeden na drugim, oraz stopa elewatora. Głowica elewatora posiada w górnej części bęben napędowy, którego wał połączony jest motoreduktorem stanowiący napęd elewatora. Stopa elewatora posiada w dolnej części bęben przewijający taśmę z kubełkami. Do dolnej części stopy elewatora zamocowany jest zsyp z komory roboczej.
Separator – stanowi konstrukcję blaszaną mocowaną do głowicy elewatora. Wyposażona w drzwiczki, szczelna obudowa posiada w górnej części sito, poniżej którego znajduje się przysłona przechylna. Do przysłony zamocowany jest przeciwciężar o regulowanym ramieniu działania. Poniżej przysłony znajdują się dwie zastawki. Osie zastawek zakończone są rękojeściami umieszczonymi na zewnątrz obudowy separatora. Dolną część separatora tworzy zbiornik śrutu.
Instalacja pneumatyczna – rozmieszczona jest na elewatorze, oraz na komorze roboczej oczyszczarki. W skład instalacji wchodzą: zawór rozdzielający, smarownica, filtr, zawór dławiący oraz armatura złączna wraz z przewodami zasilającymi siłownik pneumatyczny dozownika śrutu.

Nazwa J. m.
Typ
OWTO-80
OWTO-120
OWTO-400
Maksymalna masa ładunku kg
160
250
400
Maksymalna objętość ładunku m3
0,12
0,2
0,35
Ilość wirników rzutowych szt.
1
1
1
Całkowita moc zainstalowana kW
10
14
14,7
Zużycie sprężonego powietrza m3/ h
0,1
0,1
0,1
Wydajność wirnika rzutowego kg/min
50-120
100
150
Min. wymiary czyszczonych przedmiotów mm
20 x 20 x 20
25 x 25 x 25
25 x 25 x 25
Wymagana granulacja czyściwa mm
0,2 – 1,2
0,5 – 2,5
0,5 – 2,5
Warunki zasilania elektrycznego
380 V / 50 Hz

Zasada działania

Załadunek oczyszczarki przedmiotami przeznaczonymi do oczyszczania, w zależności od ustalonej technologii, odbywać się może mechanicznie przy zastosowaniu wyciągu załadowczego, bądź ręcznie. Oczyszczanie następuje na skutek działania strumienia śrutu na znajdujące się w niecce taśmy roboczej przedmioty. Przedmioty te pod wpływem ruchu taśmy ulegają ciągłemu wzajemnemu przemieszczaniu i ocieraniu, co dodatkowo zwiększa efekt oczyszczania oraz gwarantuje oczyszczanie wszystkich powierzchni. Śrut wraz z oddzielonymi w procesie oczyszczania zanieczyszczeniami przesypuje się poprzez otwory w taśmie roboczej zsypami do stopy elewatora, skąd transportowany jest do separatora.

W separatorze następuje rozdzielenie mieszaniny na trzy warstwy:
• czysty śrut, kierowany poprzez dozownik śrutu do wirnika rzutowego;
• warstwę pośrednią kierowaną przewodem do komory, skąd wraca ponownie do ponownej separacji;
• zanieczyszczenia, kierowane do pojemnika zanieczyszczeń.
Po zakończeniu procesu oczyszczania wyładunek przedmiotów z oczyszczarki następuje przez zmianę kierunku ruchu taśmy.

owto2-1200px

Karta katalogowa