Oczyszczarka wirnikowa hakowa nieprzelotowa OWHN

Oczyszczarki OWHN przeznaczone są do oczyszczania strumieniowego przedmiotów żeliwnych oraz konstrukcji stalowych z wszelkiego rodzaju stałych zanieczyszczeń powierzchniowych. Stopień oczyszczenia powierzchni zawiera się w klasie czystości Sa 2,5 , Sa 3 wg PN-ISO 8501-1. Jest to najbardziej efektywna metoda przygotowania powierzchni pod nanoszenie wszelkiego rodzaju powłok ochronnych i dekoracyjnych. Zastosowana technologia i rozwiązania konstrukcyjne oczyszczarek zapewniają równomierne oczyszczenie wszystkich odsłoniętych powierzchni.

owhn

Oczyszczarki OWHN wraz z instalacją odpylającą cechują się następującymi zaletami:
• są bezpieczne i proste w obsłudze,
• są przyjazne dla środowiska naturalnego,
• posiadają dużą trwałość części technologicznego zużycia,
• posiadają dużą wydajność w stosunku do zużycia energii elektrycznej na jednostkę oczyszczanej powierzchni,
• zapewniają jednorodne i bardzo dokładne oczyszczanie powierzchni,
• cykl pracy oczyszczarek jest w pełni kontrolowany,
• oczyszczarki wyposażone są w pełną aparaturę kontrolno-pomiarową,
• oczyszczarki posiadają zespół urządzeń samoczynnej kontroli i uzupełniania ilości śrutu w obiegu, gwarantujący optymalne wykorzystanie jej parametrów.

Zasada działania

Przeznaczone do oczyszczania przedmioty zawieszane są na zawieszce technologicznej zamocowanej na haku. Wypełniona przedmiotami zawieszka zostaje przemieszczona wraz z wózkiem do wnętrza komory roboczej. Następuje zamknięcie drzwi komory i włączenie cyklu pracy oczyszczarki. Uruchomione zostają napędy: przenośnika śrubowego, elewatora, wirników rzutowych śrutu. Zawieszka technologiczna zostaje wprawiona w ruch rewersyjno – obrotowy zapewniający dokładne oczyszczenie wszystkich odsłoniętych powierzchni przedmiotów. Następnie zostają otwarte dozowniki podające śrut do wirników rzutowych. Wirniki rzutowe wyrzucają na powierzchnie przedmiotów śrut z regulowaną w zależności od potrzeb prędkością od 30 m/s do 80 m/s. Odbity od oczyszczanych przedmiotów śrut opada wraz z zanieczyszczeniami do zsypu komory roboczej i dalej do przenośnika śrubowego. Przenośnikiem śrubowym i następnie elewatorem śrut zostaje podany do separatora. W separatorze następuje oddzielenie od śrutu wszelkich zanieczyszczeń, w tym również bezużytecznego śrutu nadmiernie rozdrobnionego. Czysty śrut kierowany jest do zbiornika śrutu i dalej poprzez zbiorniki i dozowniki śrutu do wirników rzutowych. Ilość śrutu w zbiorniku jest kontrolowana za pomocą czujników elektronicznych i w razie potrzeby jest automatycznie uzupełniania.
Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia podawane są do pojemnika odpadów. W trakcie pracy oczyszczarki w komorze roboczej wytwarzane jest podciśnienie eliminujące możliwość emisji pyłów na zewnątrz. Odciągane wraz z powietrzem pyły podawane są do urządzenia odpylającego.
Proces oczyszczania trwa przez czas ustawiony na pulpicie sterowniczym. Po upływie ustalonego czasu zostają wyłączone mechanizmy oczyszczarki i następuje wymiana zawieszki wraz z przedmiotami. W trakcie oczyszczania przedmiotów na jednej zawieszce, na drugiej zawieszce trwa ich wymiana.
Przebieg procesu oczyszczania kontrolowany jest za pomocą systemu sygnalizacji ruchu i położenia mechanizmów. Oczyszczarka posiada też system blokad i zabezpieczeń chroniących obsługę przed powstaniem zagrożenia wypadkowego oraz uszkodzeniem mechanizmów.
Obsługa oczyszczarki polega na wymianie przedmiotów na zawieszkach oraz włączania kolejnych cykli pracy oczyszczarki.

Charakterystyka techniczna

Nazwa J. m. Typ
OWHN-800×1000 OWHN-1000×1500 OWHN-2000×2000
Max wymiary ładunku mm Ø800×1000 Ø1000×1500 Ø2000×2000
Max masa ładunku z zawieszką kg 300 600 1250
Obrót zawieszki tak tak tak
Wydajność wirnika rzutowego kg/min 100 150 150
Prędkość obrotowa koła rzutowego obr/min 1500-3000 1500-3000 1500-3000
Zalecane
czyściwo
rodzaj śrut staliwny lany lub stalowy cięty śrut staliwny lany lub stalowy cięty śrut staliwny lany lub stalowy cięty
granulacja mm 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2
twardość HRc 35-52 35-52 35-52
Sprężone powietrze ciśnienie MPa 0,6 0,6 0,6
zapotrzebowanie m3/h 0,4 0,5 0,8
Ilość wirników rzutowych szt. 2 2 3
Ilość odciąganego powietrza m3/h 5500 7500 12000
Zainstalowana moc kW 22,5 29,5 55
Warunki zasilania elektrycznego 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

Karta katalogowa