Oczyszczarka bębnowo-wirnikowo-ocierna OBWO-200

Oczyszczarka OBWO-200 przeznaczona jest do oczyszczania strumieniowo-ściernego drobnych metalowych przedmiotów z wszelkiego rodzaju stałych zanieczyszczeń powierzchniowych (rdzy, zendry, zgorzeliny). Zastosowana technologia i rozwiązania konstrukcyjne oczyszczarki zapewniają bardzo równomierne i dokładne oczyszczenie wszystkich powierzchni oraz nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości. Oferowane urządzenie spełnia wszystkie warunki dotyczące ochrony środowiska naturalnego, jak również bezpieczeństwa pracy.
Oczyszczarka wyposażona jest w szereg blokad i zabezpieczeń elektrycznych ochraniających obsługę przed powstaniem zagrożenia wypadkowego, bądź przypadkowym uszkodzeniem jej mechanizmów.

obwo-200-1200px

Budowa

Podstawę oczyszczarki OBWO-200 stanowi stalowy korpus, w którego przedniej części znajduje się komora oczyszczania wyposażona w napędzany bęben oraz drzwi załadowcze. Na komorze oczyszczania zainstalowany jest wirnik rzutowy ścierniwa.
Oczyszczarka wyposażona jest w urządzenia realizujące zamknięty obieg oraz ciągłą regenerację ścierniwa tj. :
• poziomy ślimakowy przenośnik ścierniwa,
• pionowy kubełkowy przenośnik ścierniwa,
• separator powietrzny wraz ze zbiornikiem ścierniwa,
• dozownik ścierniwa służący do regulacji ilości podawanego do wirnika ścierniwa.
W skład oczyszczarki wchodzi również system odpylania , składający się z cyklonów, filtra suche, wentylator, wyrzutnika czystego powietrza. Ponadto oczyszczarka posiada system blokad i zabezpieczeń chroniących mechanizmy przed uszkodzeniem oraz obsługę przed powstaniem zagrożenia wypadkowego.

Nazwa
J. m.
Wartość
Maksymalna objętość ładunku
m3
0,2
Maksymalna masa ładunku
kg
300
Średni czas oczyszczania odkuwek stalowych
min
8 ÷ 15
Zalecane czyściwo rodzaj
śrut staliwny lany lub cięty z drutu
granulacja
mm
0,3 ÷ 1,2
twardość
HRC
ok. 52
Sprężone powietrze ciśnienie robocze
MPa
0,6
zapotrzebowanie
Nm3/h
1
Moc zainstalowana
kW
14

Zasada działania

Przeznaczone do oczyszczania przedmioty umieszczane są w bębnie obrotowym. Po zamknięciu drzwi bębna oraz drzwi komory i uruchomieniu cyklu oczyszczania, przedmioty umieszczone w bębnie obracają się wraz z nim, w strudze miotanego przez turbinę rzutową (wirnik rzutowy) czyściwa. Śrut wraz z oddzielonymi od przedmiotów zanieczyszczeniami przesypuje się przez szczeliny
pomiędzy wykładzinami komory na powierzchnię wewnętrzną płaszcza bębna. Następnie śrut z zanieczyszczeniami transportowany jest kolejno przez zwoje śrubowe bębna, przenośnik śrubowy, przenośnik kubełkowy, aż do separatora.
W separatorze następuje oddzielenie zanieczyszczeń od czyściwa. Czyściwo wrzucane do separatora opada na sito, gdzie następuje zatrzymanie grubszych zanieczyszczeń. Śrut opada grawitacyjnie i przesypuje się przez szczelinę pomiędzy blachę zsypową a zastawką wychylną obok szczeliny separującej. Przepływające powietrze przez szczelinę separującą, porywa zanieczyszczenia jako lżejsze od śrutu i przenosi do komory rozprężnej separatora. W komorze rozprężnej lżejsze zanieczyszczenia są porywane przez strumień powietrza do filtra, cięższe opadają do zsypu, a następnie wężem do pojemnika na odpady.
Czysty śrut kierowany jest kolejno poprzez wąż gumowy, odcinacz śrutu, dozownik do turbiny rzutowej (wirnika rzutowego). Po upływie nastawionego czasu cyklu oczyszczania następuje samoczynne wyłączenie mechanizmów oczyszczarki. W kolejności nastąpi: wyłączenie silnika turbiny rzutowej, odcięcie dopływu śrutu, zatrzymanie napędu bębna. Po zatrzymaniu bębna można otworzyć drzwi komory i drzwi bębna.
Drzwi bębna ustawione są zawsze w pozycji dogodnej do otwarcia dzięki czujnikowi zbliżeniowemu, który pozycjonuje położenie drzwi. Po zakończonym cyklu oczyszczania pracuje ciągle wentylator i zespól transportu śrutu (przenośnik śrubowy i kubełkowy).

Karta katalogowa