Mieszarki turbinowe małej pojemności MT

Autorzy:
Krzysztof Makohonenko
Damian Gorzkiewicz

Streszczenie

Artykuł przedstawia nowe rozwiązania konstrukcyjne mieszarek turbinowych małej pojemności typu MT-40, MT-100, MT-200, MT-300 oferowane przez firmę CASTECH.
Przybliża potencjalnym klientom nowy sposób mieszania masy formierskiej wraz z jego zaletami. Porównuje parametry mieszarek turbinowych z ogólnie znanymi mieszarkami pobocznicowymi MP i kołotokowymi MK.
Przyjmuje się, że cały asortyment oferowanych mieszarek turbinowych typu MT dzieli się na:
• mieszarki turbinowe małej pojemności do MT-300;
• mieszarki turbinowe średniej pojemności MT-500, MT-1000, MT-1500;
• mieszarki turbinowe dużej pojemności MT-2000, MT-2500, MT-3000, MT-4000 i MT-6000.

Przeznaczenie

Mieszarki turbinowe MT o małej pojemności służą do sporządzania mas formierskich przymodelowych i wypełniających, ze składników świeżych i zwrotnych, naturalnych i syntetycznych.
Z uwagi na małą pojemność jednorazowego załadowania, są często stosowane w małych odlewniach a te najmniejsze w laboratoriach. Chętnie są używane do mieszania innych materiałów w przemyśle ceramicznym, spożywczym, chemicznym, itp.

Budowa

Mieszarka turbinowa składa się z korpusu 1 na którym spoczywa ułożyskowana tocznie misa 2. W górnej części misy usytuowana jest odchylna pokrywa 3. W dnie misy znajduje się klapa wysypowa.
Firma CASTECH oferuje małogabarytowe mieszarki turbinowe wg typoszeregu przedstawionego w tab. 1. Ich wymiary gabarytowe zostały przedstawione na rys. nr 1.

Rys. nr 1.

Mieszarki turbinowe małej pojemności MT 1200px

Tab. nr 1. Typoszereg mieszarek turbinowych małej pojemności.

Typ maszyny
MT-40
MT-100
MT-200
MT-300
Parametry pracy
Jednorazowy załadunek
kg/dm3
65 / 40
100 / 83
200 / 166
300 / 250
Wydajność przy cyklu 2 min.
t/h
3
6
9
Zainstalowana moc
kW
12
14
19
23,5

Mieszarki turbinowe małej i niektóre średniej pojemności charakteryzują się tym, że misa jest pochylona pod kątem oraz tym, że mieszarki tego typu nie posiadają tradycyjnego mieszadła, jakie jest stosowane w mieszarkach o większych pojemnościach. Zespół mieszający został pominięty z dwóch powodów:
• braku dostatecznego miejsca w misie, z uwagi na jej małą pojemność;
• rolę mieszadła spełnia zjawisko samoczynnego przerzucania się małej porcji   masy w pochylonej misie.

Obracająca się misa powoduje unoszenie w górę porcji masy formierskiej, która siłą grawitacji przerzuca się samoczynnie w dół i trafia bezpośrednio w obszar działania wysokoobrotowej turbiny. Opadająca porcja masy jest intensywnie mieszana, natomiast następne porcje zostają unoszone z dolnej strefy misy w jej górną część i stamtąd, tym samym sposobem zostają przerzucone i przemieszczone w obręb działania turbiny.
Po zakończeniu cyklu mieszania, masa formierska jest wyładowywana poprzez centralnie umieszczony otwór wysypowy w dnie misy. Na czas wyładowywania masy z mieszarki włączony jest lemiesz wygarniający
Mieszarki turbinowe małej pojemności, z uwagi na swoje małe gabaryty, powodują pewną uciążliwość w ich konstruowaniu. Problemem jest dostęp do wykładzin ochronnych wewnętrznych powierzchni misy, a także swobodne rozładowywanie mieszarki z mieszanego medium roboczego.

Aby ułatwić dostęp do misy, mieszarki są wyposażone w odchylne pokrywy 3, które rozwiązują problemy obsługowe i remontowe tych maszyn.

Natomiast problem rozładowania mieszarek małogabarytowych rośnie odwrotnie proporcjonalnie do ich gabarytów. W mieszarce typu MT-300 udało się usytuować centralnie w dnie misy centralną klapę wysypową (odchylną). Natomiast w mieszarkach mniejszych typu MT-40, MT-100, MT-200 brak jest miejsca na tego typu rozwiązania. Dlatego też mieszarki te są wyposażone w odchylną misę, w której maksymalne wychylenie do przodu powoduje wyładunek masy formierskiej. To rozwiązanie ułatwia wyładunek masy, jednakże komplikuje nieco konstrukcję mieszarki.

Mieszarki turbinowe małej pojemności dają wysoki stopień spulchnienia masy formierskiej, są proste w działaniu oraz cechują się niskim stopniem zużycia energii elektrycznej i małą masą.

Typoszereg mieszarek turbinowych małej pojemności

1. Mieszarka turbinowa MT-40. mieszarka-turbinowa-mt-40-1000px

Jednorazowy załadunek – 65 kg
Moc zainstalowana – 12 kW

2. Mieszarka turbinowa MT-100. mieszarka turbinowa mt-100-1000px

Jednorazowy załadunek – 200 kg
Moc zainstalowana – 19 kW
Wydajność – 5-6 t/h

3. Mieszarka turbinowa MT-200. mieszarka turbinowa mt-200-1000px

Jednorazowy załadunek – 100 kg
Moc zainstalowana – 14 kW
Wydajność – 2-3 t/h

4. Mieszarka turbinowa MT-300. mieszarka turbinowa mt-300-1000px

Jednorazowy załadunek – 300 kg
Moc zainstalowana – 23,5 kW
Wydajność – 8-9 t/h