Mieszarki pobocznicowe typu MP

manipulatoryWOO-1200px

Opis techniczny

Proces odlewania odśrodkowego składa się z kilku podstawowych operacji. Są to:
• operacja czyszczenia wlewnicy;
• operacja zakładania pierścienia na czoło wlewnicy;
• operacja nanoszenia powłoki oddzielającej do wlewnicy;
• operacja zalewania form ciekłym metalem;
• operacja zdejmowania pierścienia;
• operacja chłodzenia formy;
• operacja wyjmowania odlewu z wlewnicy.
W procesach odlewania odśrodkowego na automatycznych agregatach karuzelowych, tego typu manipulatory są niezbędne, aby uzyskać wysoką wydajność pracy.
Na stanowiskach wyposażonych w pojedyncze wirówki do odśrodkowego odlewania również stosuje się manipulatory, aby ułatwić pracę obsłudze oraz zwiększyć wydajność pracy.
Praktykuje się stanowiska wyposażone w kilka wirówek typu WOO obsługiwanych przez przejezdne manipulatory obsługujące niniejsze wirówki.
Powyższy rys. przedstawia obsługę wirówki przez trzy manipulatory. W przedniej części wirówek znajduje się przesuwnica na której są usytuowane trzy manipulatory. Są to:
• manipulator nanoszenia ciekłego pokrycia wraz z mieszalnikiem;
• manipulator zalewania ciekłym metalem;
• manipulator czyszczenia kokili.
Po ręcznym wyjęciu uprzednio wypchanej z kokili tulei następuje przejazd przesuwnicy. W trakcie tego ruchu zostaje przemieszczony w oś wirówki manipulator czyszczenia kokili, który dokonuje czyszczenia wewnętrznych powierzchni kokili. W dalszej kolejności następuje dalszy przejazd przesuwnicy w celu ustawienia manipulatora nanoszenia pokrycia w osi wirówki. Po naniesieniu powłoki oddzielającej przesuwnica ponownie przemieszcza się o podziałkę. W trakcie tej operacji manipulator zalewania trafia w oś wirówki i następuje operacja zalewania kokili ciekłym metalem.
W trakcie zalewania operator spycha ręcznie gotowe tuleje na przenośnik, którym są one transportowane na stanowisko odkładcze. W dalszej kolejności wykonane tuleje są spychane na wielopoziomowy stojak obrotowy i transportem wewnętrznym są przewożone do magazynu. Wszystkie operacje są realizowane z pulpitu sterowniczego który jest usytuowany na przesuwnicy.

mp-2-1200px

Charakterystyka techniczna

Jedn. miary
MP-030
MP-060
MP-090
Jednorazowy załadunek
kg
300
600
1000
Wydajność przy cyklu równym:
– 60 sek.
t/h
18
12
36
24
60
40
– 90 sek.
Czas wyładowania
s
10
10
10
Zakres regulacji czasu trwania cyklu
s
40-120
40-120
40-120
Ciśnienie robocze powietrza
MPa
0,5-0,6
0,5-0,6
0,5-0,6
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza na 8h pracy
m3
36
36
36
Wymagana minimalna wydajność urządzenia odpylaj.
m3/h
7000
11000
11000
Wymagane podciśnienie na króćcu przyłączeniowym
Pa
200
200
200
Całkowita moc zainstalowana
kW
62,1
86,6
101,6

 mp-1-870px

 

Karta katalogowa