Krążniki do zespołów mieszających mieszarek krążnikowych MK

krazniki-mk-azurowe-1000pxkrazniki-mk-pelne-1000px

Opis techniczny

Krążniki mają zastosowanie w zespołach mieszających mieszarek krążnikowych przeznaczonych do sporządzania mas formierskich w przemyśle odlewniczym.
Krążniki nie toczą się po powierzchni dna misy, lecz są zawieszone nad dnem wahliwie za pomocą wahaczy. Odległość od dna winna wynosić 8-12mm. Krążniki pracują w ciężkich warunkach, przez co ich żywotność jest ograniczona. Między ruchomymi krążnikami a stałym dnem misy występuje poślizg, przez co warstwa masy formierskiej znajdująca się między dnem misy a krążnikami jest intensywnie rozcierana i ugniatana krusząc
spieczone grudy masy obiegowej.
Zazwyczaj wewnątrz misy obracają się dwa krążniki osadzone wahliwie na pionowo usytuowanym wale. Sprężyna umieszczona między wahaczami powoduje nacisk krążników na mieszaną masę formierską. Nacisk sprężyny jest regulowany, przez co nacisk krążników na warstwę masy formierskiej jest również regulowany według potrzeb.
Zawieszenie krążników na wahaczach dociskowych umożliwia ich unoszenie, jeżeli warstwa masy jest zbyt duża (zjawisko to występuje w momencie załadunku masy obiegowej do mieszarki) lub gdy krążniki natrafią na opór spowodowany ciałem obcym znajdującym się w masie formierskiej. Są to najczęściej kawałki metalu, twarde kamienie, itp.
W praktyce stosowane są dwa rodzaje krążników:
• krążniki pełne;
• krążniki ażurowe.

KRĄŻNIKI PEŁNE, jako klasyczne, stosowane są od wielu lat i doskonale nadają się do naturalnych mas formierskich lub do mas bentonitowych mocno zanieczyszczonych, na przykład fragmentami rdzeni, które nie zostały przesiane. Doskonale rozcierają i rozgniatają grudy oraz intensywnie mieszają masę formierską.

KRĄŻNIKI AŻUROWE idealnie nadają się do mas syntetycznych formowanych na wilgotno, gdzie proces ugniatania i rozcierania jest mniej ważny.

Karta katalogowa