Elementy ustalające stosowane w skrzyniach formierskich

Maszyny i urządzenia on 13 kwi , 2017

Najczęściej formy odlewnicze, składające się z półformy dolnej i górnej, wykonywane są w skrzyniach formierskich dolnych SFd i górnych SFg, które są składane i ustalane względem siebie za pomocą ELEMENTÓW USTALAJĄCYCH.

Prawidłowe centrowanie skrzyń względem siebie jest bardzo ważne z uwagi na to aby powstała wnęka odlewnicza, składająca się z wnęki półformy dolnej oraz wnęki półformy górnej nie była przestawiona. Przestawienie obu półform względem siebie powoduje przeważnie powstanie odlewu całkowicie wybrakowanego lub odlewu przeznaczonego do naprawy.

Elementy ustalające skrzyń formierskich to:
• tulejki okrągłe ustalające liniowo;
• tulejki podłużne ustalające kątowo;
• tulejki bocznego ustalania i blokowania skrzyń;
• sworznie ustalające okrągłe;
• sworznie ustalające ścięte;
• sworznie ustalające kołnierzowe;
• sworznie do ręcznego składania skrzyń formierskich;
• sworznie i kołki do ustalania płyt i bloków modelowych;
• zaciski tulejek ustalających.

Elementy ustalające wykonywane są najczęściej z:
• stali konstrukcyjnej stopowej 14HG, 16HG, 15HN, 17HGN.
• stali konstrukcyjnej węglowej wyższej jakości 55.60

Obróbka cieplna tych elementów to przeważnie nawęglanie na głębokość 0.6-0.8 mm i hartowanie powierzchniowe do twardości 56-63 HRC.

Zaleca się aby układy linii i gniazd formierskich tak projektować by po przejściu skrzyń przez cały ciąg technologiczny spotykały się one ponownie. Tak pracujące zestawy skrzyń formierskich wzajemnie się docierają (TULEJKA – SWORZEŃ). Taka para pracuje niezawodnie, w sposób płynny, bez żadnych zacięć.

Firma CASTECH oferuje poniższe elementy ustalające.

1. Tulejki okrągłe ustalające liniowo.

Są to tulejki ustalające skrzynię formierską w linii wzdłużnej i linii poprzecznej względem ruchu skrzyń formierskich w ciągach transportowych linii i gniazd formierskich – ustalenie bazowe. Podstawowy typoszereg tulejek ustalających przedstawia rys. nr 1.

elementy-ustalajace-1Rys. nr 1. Tulejki okrągłe ustalające liniowo.

2. Tulejki podłużne ustalające kątowo.

Są to tulejki z otworem podłużnym ustalające skrzynie formierskie w linii poprzecznej / ustalanie kątowe /. Podstawowy typoszereg tulejek podłużnych przedstawia rys. nr 2.

elementy-ustalajace-3Rys. nr 2. Tulejki podłużne ustalające kątowo.

3. Sworznie ustalające okrągłe.

Są najczęściej mocowane w skrzyni formierskiej górnej i współpracują z tulejkami okrągłymi półformy dolnej PFd, w celu prawidłowego złożenia obu pólform w formę odlewniczą. Podstawowy typoszereg sworzni okrągłych przedstawia rys. nr 3.

elementy-ustalajace-4Rys. nr 3. Sworznie ustalające okrągłe.

4. Sworznie ustalające ścięte.

Sworznie ścięte współpracują z tulejkami ustalającymi podłużnymi i pełnią podobną rolę co sworznie ustalające okrągłe. Podstawowy typoszereg tych sworzni przedstawia rys. nr 4.

elementy-ustalajace-5Rys. nr 4. Sworznie ustalające ścięte.

5. Sworznie ustalające okrągłe kołnierzowe.

Sworznie kołnierzowe różnią się od sworzni wg pktu 3 i 4 sposobem mocowania w skrzyni formierskiej. Ich kształt przedstawia rys. nr 5.

elementy-ustalajace-6Rys. nr 5. Sworznie ustalające kołnierzowe.

6. Sworznie ustalające okrągłe i ścięte do ręcznego składania skrzyń formierskich.

W formierniach ręcznych stosowane są do składania form sworznie ustalające okrągłe i ścięte z uchwytem ręcznym. Są to sworznie luźne nie mocowane w skrzyniach formierskich na stałe. Proces składania form, w tym przypadku, odbywa się najczęściej poprzez nałożenie, za pomocą urządzenia dźwigniowego lub suwnicy, półformy górnej na półformę dolną, po uprzednim włożeniu do półformy górnej sworzni ustalających.. Budowę takich sworzni przedstawia rys. nr 6.

elementy-ustalajace-7Rys. nr 6. Sworznie ustalające okrągłe i ścięte do ręcznego składania form.

7. Sworznie i kołki ustalające stosowane do ustalania płyt i bloków modelowych oraz ustalania położenia skrzyń formierskich na płytach podformowych przenośników odlewniczych.

Do tych celów firma CASTECH oferuje wszelkiego rodzaju sworznie i kołki o różnych rozmiarach i kształtach według potrzeb Klienta. Różne kształty i rozmiary przedstawia rys. nr 7.

elementy-ustalajace-8Rys. nr 7. Sworznie i kołki ustalające.

8. Tulejki bocznego ustalania i blokowania skrzyń formierskich.

Mocowane są na bocznych ścianach skrzyń formierskich stosowanych w automatycznych liniach formierskich oraz gniazdach formierskich o wysokim stopniu zmechanizowania. Występują jako tulejki okrągłe i podłużne.
Służą do ustalania położenia oraz blokowania skrzyń w ciągach transportowych. Za pomocą tych tulejek blokowane są skrzynie dolne i górne:
• przed i za agregatami formierskimi AGF;
• przed i za odwracarkami poprzecznymi skrzyń OD;
• na stanowiskach wiercenia układów wlewowo- przelewowych WF;
• przed narożnikami NR, które zmieniają poziom transportu skrzyń i półform oraz zmieniają ich kierunek ruchu.
Sposób ustalania i blokowania skrzyń przedstawia rys. nr 8.

elementy-ustalajace-9Rys. nr 8. Ustalanie położenia skrzyń formierskich oraz ich blokowanie w ciągach transportowych linii formierskich.

9. Sposób mocowania tulejek ustalających.

Tulejki ustalające okrągłe i podłużne są mocowane w skrzyniach formierskich:
• bez zacisku, jako wtłaczane;
• z zaciskiem z gniazdem stożkowym;
• z zaciskiem z gniazdem pod śruby z gniazdem sześciokątnym (tzw. imbusowe).
Zaciski są powszechnie stosowane, gdyż zapobiegają wypadaniu tulejek ustalających. Sposób mocowania tulejek przedstawia rys. nr 9 i 10.

elementy-ustalajace-10Rys. 9. Sposób mocowania tulejek ustalających za pomocą zacisków.

elementy-ustalajace-3Rys. 10. Typoszereg zacisków do mocowania tulejek ustalających.

Pobierz kartą katalogową