Celem dokumentacji techniczno-ruchowej DTR jest dostarczenie użytkownikowi informacji umożliwiających prawidłową obsługę maszyn w okresie ich eksploatacji oraz w okresie prac remontowych, bez potrzeby odwoływania się do producenta.

Maszyny i urządzenia odlewnicze stanowią grupę maszyn pracujących w bardzo ciężkich warunkach i dlatego znajomość maszyn i przestrzegania zaleceń zawartych w DTR jest konieczna. Solidne i wytrzymałe rozwiązania konstrukcyjne spowodowały, że żywotność tych maszyn jest bardzo duża i wynosi nawet kilkadziesiąt lat pracy. Do dzisiaj pracują z powodzeniem maszyny i urządzenia odlewnicze produkowane w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku przez producentów których już dawno na rynku odlewniczym nie ma. Upadły fabryki produkujące te maszyny, upadło dużo odlewni, a maszyny istnieją i pracują, tylko dla innych już właścicieli.

Obecnie istnieje zjawisko kupowania od upadłych odlewni maszyn i urządzeń odlewniczych, które najczęściej nie posiadają ani dokumentacji techniczno-ruchowych DTR, ani tabliczek znamionowych z określonym numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji. Z tego też powodu niektórzy obecni użytkownicy tych maszyn nie znają ani producenta, ani typu maszyny.    Jeżeli już posiadają instrukcję obsługi typu DTR to jest ona najczęściej niepełna, zabrudzona i trudna do odczytu i wykorzystania. Z tego też powodu proponujemy Państwu odtwarzanie Dokumentacji techniczno-roboczych DTR z natury, podpierając się naszym doświadczeniem i wiedzą praktyczną oraz naszym archiwum producentów maszyn i urządzeń odlewniczych.

Proponujemy Państwu również INSTRUKCJE STANOWISKOWE do tych maszyn, które są niezbędne na stanowisku pracy i wymagane przez służby BHP. Są to bardzo ważne instrukcje, gdyż w przypadku wypadku na stanowisku pracy, pierwszą czynnością służb BHP jest sprawdzenie czy w obrębie pracy maszyny, była ogólnie dostępna instrukcja stanowiskowa obsługi maszyny.

Oferujemy Państwu odtwarzanie dokumentacji techniczno-ruchowych DTR do poniższych maszyn oraz opracowanie do nich instrukcji stanowiskowych.

I.  CT1   TECHNIKI MIESZANIA MAS.

1. DTR    AG-015A    Agregat do przerobu mas formierskich.
2. DTR    AG-030A    Agregat do przerobu mas formierskich.
3. DTR     GK-1650C    Gniotownik kołotokowy.
4. DTR    MK-015A    Mieszarka krążnikowa.
5. DTR    MK-030B    Mieszarka krążnikowa.
6. DTR     MK-75        Mieszarka krążnikowa.
7. DTR    MP-020A    Mieszarka pobocznicowa.
8. DTR    MP-030A    Mieszarka pobocznicowa.
9. DTR    MP-060    Mieszarka pobocznicowa.
10. DTR    MP-120A    Mieszarka pobocznicowa.
11. DTR    MP-200        Mieszarka pobocznicowa.
12. DTR    MP-300        Mieszarka pobocznicowa.
13. DTR    MT-300        Mieszarka turbinowa.
14. DTR    MT-1600    Mieszarka turbinowa.
15. DTR    MKW-75        Mieszarka krążnikowa z wyciągiem.
16. DTR     MS-0075C    Mieszarka skrzydełkowa.
17. DTR    MS-17A        Mieszarka skrzydełkowa.
18. DTR    T475        Przekładnia zębata do mieszarek.
19. DTR     T130        Przekładnia zębata do mieszarek.
20. DTR   SMK-060C    Spulchniarka wirnikowa.
21. DTR     WS-060        Wyciąg załadowczy.
22. DTR    PT-50,65,80    Przenośniki taśmowe.
23. DTR    MK-120    Mieszarka krążnikowa.
24. DTR    MK-240    Mieszarka krążnikowa.
25. DTR    MKW-030    Mieszarka krążnikowa z wyciągiem.
26. DTR    MP-090    Mieszarka pobocznicowa.
27. DTR    SCH-2,5    Suszarko-chłodziarka.
28. DTR    SCH-5    Suszarko-chłodziarka.
29. DTR    SCH-25    Suszarko-chłodziarka.

II.  CT2  TECHNIKI FORMOWANIA.

1. DTR    FKT-54             Formierka wstrząsowo- prasująca.
2. DTR    FKT-65A          Formierka wstrząsowo-prasująca.
3. DTR    FKT-65B/A     Formierka wstrząsowo-prasująca.
4. DTR    FKT-65B          Formierka wstrząsowo-prasująca.
5. DTR    FKT-108          Formierka wstrząsowo-prasująca.
6. DTR    FKT-148          Formierka wstrząsowo-prasująca.
7. DTR    FKT-1212         Formierka wstrząsowo-prasująca.
8. DTR    FS-4                  Formierka specjalna.
9. DTR     FI-65A             Formierka impulsowa.
10. DTR    UOF-15.12     Urządzenie do oddzielania form wielkogabarytowych.
11. DTR     FA-87             Formierka agregatowa wstrząsowo-prasująca.
12. DTR    FA-108           Formierka agregatowa wstrząsowo-prasująca.

III.  CT3 TECHNIKI OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI.

1. DTR    OPS-700    Oczyszczarka pneumatyczna.
2. DTR    OPS-1000    Oczyszczarka pneumatyczna.
3. DTR    OB-750        Oczyszczarka bębnowa.
4. DTR    OB-1000    Oczyszczarka bębnowa.
5. DTR    OWT-80        Oczyszczarka wirnikowa taśmowa.
6. DTR    OWT-120C    Oczyszczarka wirnikowa taśmowa.
7. DTR    OWT-400A    Oczyszczarka wirnikowa taśmowa.
8. DTR    OWG-08        Oczyszczarka wirnikowa gąsienicowa.
9. DTR    OWB-300    Oczyszczarka wirnikowa do blach.
10. DTR    OWB-1250    Oczyszczarka wirnikowa do blach
11. DTR    OWB-2500    Oczyszczarka wirnikowa do blach
12. DTR    OWS-900    Oczyszczarka wirnikowa stołowa.
13. DTR    OWS-1000    Oczyszczarka wirnikowa stołowa.
14. DTR    OWD-1000A    Oczyszczarka wirnikowa dwustołowa.
15. DTR    OWD-4.5    Oczyszczarka wirnikowa dwustołowa.
16. DTR    OWCD-20A    Oczyszczarka wirnikowa ciągłego działania.
17. DTR    WOWCD-20A    Wyciąg załadowczy do OWCD-20A.
18. DTR    OWBP-2.5    Oczyszczarka wirnikowo-bębnowa.
19. DTR    WOWBP-2.5    Wyciąg do OWBP-2.5.
20. DTR    OWK-5        Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
21. DTR    OWK-3.2    Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
22. DTR    OWK-10000    Oczyszczarka wirnikowa komorowa.
23. DTR    OWPK-25    Oczyszczarka wirnikowa pneumatyczno-komorowa.
24. DTR    OBP-20A    Oczyszczarka bębnowa przelotowa.
25. DTR    OWP-500    Oczyszczarka wirnikowa przelotowa.
26. DTR    POWP-500    Przenośnik podwieszony do OWP-500.
27. DTR    OPK-2000    Oczyszczarka pneumatyczno-komorowa.
28. DTR    FP-40        Filtr powietrza.
29. DTR    FP-60        Filtr powietrza.
30. DTR    FP-90        Filtr powietrza.
31. DTR    OWPK-4        Oczyszczarka wirnikowa pneumatyczno –komorowa.
32. DTR    OWR-50-450    Oczyszczarka wirnikowa do rur.
33. DTR    OWTP-300    Oczyszczarka wirnikowa tunelowo-przelotowa.
34. DTR    OWTP-500    Oczyszczarka wirnikowa tunelowo-przelotowa.
35. DTR    WR        Wirniki rzutowe WR-100, WR-150, WR-350.
36. DTR    OWCD-20    Oczyszczarka wirnikowa ciągłego działania.
37. DTR    OWCD-20A.
38. DTR    WOWCD-20A    Wyciąg do OWCD-20A.

IV.  CT4  TECHNIKI ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO

1. DTR    WOO-24.45 do WOO-45.63    Wirówki do odśrodkowego odlewania.
2. DTR    UOO-8        Urządzenie karuzelowe do odśrodkowego odlewania.

V.  CT5   TECHNIKI RDZENIOWANIA

1. DTR    SRG-6E        Rdzeniarka / gorąca rdzennica /.
2. DTR    SRG-12        Rdzeniarka / gorąca rdzennica /.

VI.  CT6 TECHNIKI REGENERACJI MAS

VII.  CT7  TECHNIKI TOPIENIA

1. DTR    ZSM-400B    Żeliwiak fi 700 z podgrzewanym dmuchem.
2. DTR    WZ-700        Wyciąg załadowczy do żeliwiaka fi 700.
3. DTR    Z 1200        Żeliwiak fi 1200 z chłodzonym obmurzem.
4. DTR    KRO-12.12    Kruszarka wsadu odlewniczego.

Zapraszamy do współpracy!

 

Pobierz ofertę