Dozowniki objętościowe szczękowe

Dozowniki są przeznaczone w przemyśle odlewniczym do dozowania składników głównych masy formierskiej / masa obiegowa zwrotna, piasek odlewniczy świeży / do mieszarek pobocznicowych typu MP oraz mieszarek krążnikowych typu MK.

dozowniki-1200px

Budowa i zasada działania

Dozownik pojemnościowy składa się ze zbiornika 1, zamknięcia szczękowego 2, jednego lub dwóch cylindrów pneumatycznych 3. Położenie szczęk zbiornika jest sygnalizowane za pomocą dwóch lub czterech bezstykowych wyłączników krańcowych 4. Wyłączniki krańcowe nie wchodzą w skład wyposażenia dozownika.
Żądaną objętość składników głównych masy formierskiej ustala się przy pomocy wskaźnika poziomu 5, zamocowanego na kołnierzu górnym zbiornika dozownika objętościowego.
Dozownik pojemnościowy montuje sie na pokrywie mieszarki w ten sposób, że część górna dozownika wystaje nad pokrywę (wymiar C) a część dolna jest usytuowana wewnątrz mieszarki. W mieszarce panują ciężkie warunki pracy. Bardzo duże zapylenie wynikłe z procesu mieszania składników oraz maź powstała z wody bentonitu jako lepiszcza oraz pyłu węglowego, powodują znaczne oblepienie dolnej części dozownika i stwarzają problemy w prawidłowym dozowaniu składników. Proponowane dozowniki objętościowe są przystosowane i odporne na takie warunki pracy. Sygnalizacja pracy szczęk jest wyprowadzona poza obręb misy mieszarki, przez co ich praca jest niezawodna.
Zasada pracy dozownika objętościowego polega na przyjęciu odpowiedniej ilości składnika głównego masy
formierskiej. W tym celu przenośnikiem taśmowym napełnia się dozownik do momentu uzyskania żądanej objętości, sygnalizowanej wskaźnikiem poziomu. W dalszej kolejności następuje otwarcie szczęk i zadana wielkość masy trafia do misy mieszarki. Po zamknięciu szczęk proces dozowania może być powtórzony.

Zalety

• prosta i łatwa w obsłudze konstrukcja dozownika objętościowego;
• z uwagi na prostotę niezawodna praca dozownika;
• konstrukcja dozownika łatwa do zabudowy w mieszarkach pobocznicowych MP i krążnikowych MK

Charakterystyka techniczna

Typ maszyny
Typ dozownika
A
B
C
D
MP-060
Z-500
855
1010
400
1170
MP-120
PZ-1400A
1120
1420
750
1710
MP-200
PZ-2000
1235
1740
680
1680
MP-300
PZ-3000
1600
1400
1220
1925
MK-030B
Z-300
710
1000
600
1100
MK-060D
Z-800
1096
1042
590
1373
MK-120
PZ-1400A
1120
1420
750
1710

 

Karta katalogowa