Dozownik taśmowy DT

Dozowniki taśmowe są przeznaczone do dozowania masy formierskiej ze zbiornika masy do skrzyni formierskiej usytuowanej na stole maszyny formierskiej. Na stanowisku formierskim dozowniki taśmowe są ustawione nad maszyną formierską i stanowią zamknięcie od dołu zbiornika masy. Dozowanie jest dozowaniem czasowym, sterowanym z pulpitu maszyny formierskiej lub z kasety sterowniczej.

DT

Oferujemy Państwu poniższy typoszereg dozowników taśmowych:
• dozownik taśmowy DT-500
• dozownik taśmowy DT-650
• dozownik taśmowy DT-800
• dozownik taśmowy DT-1000

Karta katalogowa