Automatyczna linia formierska do wykonywania form w skrzynkach usuwalnych ALFb-60.50

Kompendium firmy CASTECH Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz 1. WSTĘP W okresie kilkudziesięciu lat rozwoju maszyn i urządzeń oraz metod formowania wykrystalizowało się wiele konstrukcji maszyn formierskich, począwszy od prostych formierek a skończywszy na automatycznych liniach formierskich skrzynkowych. Linie wyposażone w skrzynie formierskie, oprócz wielu zalet, posiadają również wiele wad do których zalicza się : stosowanie dużej ilości skrzyń formierskich; konieczność stosowania precyzyjnej obróbki mechanicznej skrzyń w celu dostosowania ich do urządzeń transport...

Wypychanie form odlewniczych z zestawu skrzyń formierskich

Kompendium firmy CASTECH Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz W automatycznych liniach i gniazdach formierskich zaformowane, zalane i wychłodzone formy odlewnicze są usuwane z zestawu skrzyń formierskich za pomocą: wybijania; wypychania; Metody ręcznego wybijania zalanych form ze skrzyń formierskich są bardzo pracochłonne, energochłonne oraz czasochłonne. Ponadto emitują znaczny hałas oraz powodują znaczne zapylenie powietrza. Proces wybijania form odbywa się przeważnie bezpośrednio nad kratą wstrząsową. Forma odlewnicza może być wybijana: energią kraty wstrząs...

Wirniki do zespołów mieszających mieszarek pobocznicowych typu MP

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Zespoły mieszające w mieszarkach pobocznicowych typu MP stanowią jeden z najważniejszych zespołów maszyny. W zależności od ilości zamontowanych rolek pobocznicowych rozróżnia się zespoły mieszające dwurolkowe, stosowane w mieszarkach o mniejszej pojemności oraz zespoły trzyrolkowe stosowane w mieszarkach większej pojemności.W skład zespołu mieszającego wchodzą: •  rolki pobocznicowe; •  wirniki; •  lemiesze. Oprócz wykładzin misy, do części technologicznego zużycia zalicza się rolki, wirniki i lemiesze. Powyższe części pracują w bezpośre...

Oczyszczarki wirnikowe do rur i prętów okrągłych typu OWR

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Oczyszczarki wirnikowe typu OWR są przeznaczone do oczyszczania zewnętrznych powierzchni rur i prętów okrągłych przed dalszą operacją nanoszenia powłok ochronnych: •  izolacyjnych (np. preizolacja rur); •  lakierniczych; •  z tworzyw sztucznych. Oczyszczarki OWR są najczęściej stosowane w gniazdach oczyszczania typu GOWR, które są dodatkowo wyposażone w transport samotokowy rolkowy lub tarczowy, urządzenia załadowcze i rozładowcze oraz pola odkładcze. W zależności od średnicy rury firma CASTECH oferuje trzy podstawowe typowielkości oczy...

Mieszarki dynamiczne typu MD-1000 – projekt wynalazczy genialny czy przereklamowany

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Artykuł polemiczny z cyklu "Ocalić od zapomnienia" W 1982 roku, w Zakładowym Biurze Konstrukcyjnym ZBK w DOZAMET - Nowa Sól, została opracowana dokumentacja konstrukcyjna na mieszarkę dynamiczną MD-1000. W owym czasie MD-1000 była nowością w przemyśle odlewniczym, w zakresie maszyn do sporządzania mas formierskich. Oryginalna konstrukcja oraz unikatowa zasada działania nie przypominały niczym ówcześnie produkowanych w kraju i zagranicą mieszarek. Firma DOZAMET wyprodukowała tylko jedną sztukę mieszarki MD-1000. Przeprowadzone próby i badan...

Oddzielanie półform odlewniczych na formierkach typu FWP, FKT, FI, FT

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Firma CASTECH oferuje części zamienne do zespołów oddzielania maszyn formierskich produkcji krajowej: •  formierek wstrząsowo-prasujących typu FKT; •  formierek wstrząsowo-prasujących typu FWP; •  formierek impulsowych typu FI; •  formierek impulsowych z doprasowaniem typu FT. W skład części zamiennych zespołów oddzielania wchodzą: •  listwy rolkowe zwykłe; •  listwy rolkowe z bocznymi prowadnicami /stosowane z rolkami bez   kołnierza/; •  rolki kołnierzowe; •  rolki bez kołnierza; •  trzpienie oddzielające; •  ramiona do FKT i FW...

Turbiny do mieszarek turbinowych typu MT produkcji krajowej

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Streszczenie Artykuł przedstawia nowe rozwiązania konstrukcyjne turbin do mieszarek turbinowych małej pojemności typu MT oferowanych przez firmę CASTECH. Przybliża potencjalnym klientom nowy sposób mieszania masy formierskiej wraz z jego zaletami. Przyjmuje się, że cały asortyment oferowanych mieszarek turbinowych typu MT dzieli się na: • mieszarki turbinowe małej pojemności do MT-300; • mieszarki turbinowe średniej pojemności MT-500, MT-1000, MT-1500; • mieszarki turbinowe dużej pojemności MT-2000, MT-2500, MT-3000, MT-4000 i MT-600...

Mieszarki turbinowe małej pojemności MT

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Streszczenie Artykuł przedstawia nowe rozwiązania konstrukcyjne mieszarek turbinowych małej pojemności typu MT-40, MT-100, MT-200, MT-300 oferowane przez firmę CASTECH. Przybliża potencjalnym klientom nowy sposób mieszania masy formierskiej wraz z jego zaletami. Porównuje parametry mieszarek turbinowych z ogólnie znanymi mieszarkami pobocznicowymi MP i kołotokowymi MK. Przyjmuje się, że cały asortyment oferowanych mieszarek turbinowych typu MT dzieli się na: • mieszarki turbinowe małej pojemności do MT-300; • mieszarki turbinowe średn...

Formowanie bezskrzynkowe z pionowym podziałem form

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Porównanie techniczne linii bezskrzynkowej DISAMATIC 2032 z linią bezskrzynkową BDT-2 Najbardziej rozpowszechnioną w odlewnictwie technologią wykonywania form jest formowanie w bentonitowych masach formierskich na wilgotno. Rozwój metod zagęszczania masy, takich jak: • prasowanie; • wstrząsanie; • wstrząsanie i prasowanie; • narzucanie; • oddziaływanie impulsowe; oraz mechanizacja i automatyzacja procesów wykonywania form, spowodowały powstanie wielu różnorodnych urządzeń do wykonywania form piaskowych takich jak: • automatyczne li...

Wpływ czyszczenia powierzchni oczyszczarkami wirnikowymi firmy CASTECH na jakość pokryć malarskich

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz W procesie czyszczenia powierzchni najwięcej uwagi poświęca się usunięciu zanieczyszczeń powierzchniowych. Natomiast mniej miejsca poświęca się strukturze geometrycznej powierzchni oraz jej wpływowi na własności ochronne powłok malarskich i zużycie wyrobów lakierniczych. Czyszczenie powierzchni za pomocą oczyszczarek wirnikowych należy do optymalnych nie tylko ze względu na dużą wydajność procesu, ale także ze względu na dokładne usuwanie zgorzeliny, rdzy oraz innych zanieczyszczeń. Dla efektów ochrony antykorozyjnej ważna jest wysokość chr...