Urządzenie do cięcia śrutu typu UCSd-6

Urządzenie do cięcia śrutu typu UCSd-6 jest przeznaczone do wytwarzania śrutu ciętego z sześciożyłowej wiązki drutu okrągłego stalowego. Śrut wykorzystywany jest do strumieniowego czyszczenia odlewów, wyrobów hutniczych oraz innych przedmiotów w maszynach czyszczących zwanych oczyszczarkami.

Śrut wytwarzany metodą cięcia z drutu odpowiada normie PN-90/M-81090. W urządzeniu UCSd-6 można ciąć śrut z drutu o zakresie średnic od 0,4-2,5mm.

Materiałem wyjściowym jest walcówka okrągła ze stali węglowej wyższej jakości (niestopowa) wg PN-91/H-84028. Urządzenie do cięcia śrutu typu UCSd-6 może wytwarzać śrut, który dzieli się na
następujące typy:
• A – bez obróbki cieplnej,
• B – ulepszony cieplnie.

W zależności od przeznaczenia śrut dzieli się na:
• M – śrut do mechanicznego oczyszczania powierzchni,
• U – śrut do powierzchniowego utwardzania powierzchni.

ucsd6-1200px

Budowa

Stanowisko cięcia śrutu składa się z następujących podstawowych zespołów:
• urządzenie do cięcia śrutu typu UCSd-6 (poz. 1)
• magazynka drutu (poz. 2)
• rozdzielacza i oczyszczarki drutu (poz. 3)
• stojaka (poz. 4)
• pojemnika (poz. 5)

Zasada działania

Włączenie urządzenia do cięcia śrutu typu UCSd-6 rozpoczyna się od włączenia napędu wrzeciennika. Efektem jest praca wrzeciona, na którym zamocowane są narzędzia tnące drut. W dalszej kolejności włącza się podajnik drutu. Sześciożyłowa wiązka drutu zostaje podawana za pomocą zespołu wałków podających w kierunku narzędzi tnących. Drut owijany jest z sześciu kręgów drutu, zainstalowanych na sześciu tarczach obrotowych magazynka drutu.
Sześciożyłowa wiązka drutu przechodzi przez zespół rozdzielaczy drutu usytuowanych w magazynku drutu, gdzie jest wstępnie czyszczona. Następnie przechodzi przez zespół ponownego rozdzielania i oczyszczania drutu. Rozdzielacz tego zespołu naprowadza poszczególne druty wiązki na właściwy tor pracy w kierunku urządzenia tnącego. Natomiast zainstalowane w tym zespole dwa dociskacze czyszczą drut z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak: zgorzelina, pozostałość oleju, rdzy, pyłów, opiłków, itp.
Oczyszczona i naprowadzona na właściwy tor pracy wiązka drutu transportowana jest prze prowadnik drutu między dwa wałki podające. Wałki podające transportują wiązkę drutu do sześciu tulejek tnących, które znajdują się w bezpośredniej bliskości frezów tnących. Efekt podawania drutu można regulować poprzez regularny docisk ruchomego wałka górnego do dolnego.
Operacja cięcia śrutu następuje samoczynnie po wysunięciu się poszczególnych nitek drutu z tulejek tnących. Wysuwane podajnikiem drutu nitki natrafiają na ostrza pracujących narzędzi tnących, które tną drut na odpowiednie odcinki. W zależności od grubości drutu stosuje się różne prędkości obrotowe wrzeciona oraz różne rodzaje narzędzi tnących.
Ucinane odcinki drutu, już w postaci śrutu, spadają do zsypu śrutu, skąd specjalnie skonstruowanym lejkiem wydostają się poza obręb urządzenia tnącego, prosto do pojemnika na śrut. Napełniony pojemnik usytuowany jest bezpośrednio za urządzeniem tnącym i znajduje się w osi operacji cięcia. Natomiast zapasowy pusty pojemnik jest usytuowany z boku
urządzenia tnącego. Oba pojemniki usytuowane są na wolno stojącym stojaku.
Napełnione śrutem pojemniki zdejmowane są ręcznie ze stojaka i przenoszone do pojemnika zbiorczego o większej pojemności, gdzie śrut jest wysypywany. Ich miejsce przy urządzeniu UCSd-6 zajmują pojemniki puste.
Operacja cięcia drutu oraz wymiana pojemników pełnych na puste trwa, aż do momentu zużycia się wszystkich sześciu kręgów drutu w magazynku drutu. Po tym czasie następuje ponowne zakładanie kręgów drutu na tarcze obrotowe i cykl pracy można powtórzyć.
Przy zorganizowanej pracy, jednoosobowa obsługa może obsługiwać kilka stanowisk cięcia drutu. Obsługa stanowiska sprowadza się do zakładania kręgów drutu, okresowego czyszczenia drutu (wg potrzeby) za pomocą dociskaczy oraz odbioru zapełnionych i ustawienia pustych pojemników na śrut. Obsługa również prowadzi stały nadzór nad prawidłowością pracy urządzeń.
Operacja podawania drutu jak i jego cięcia odbywa się samoczynnie.

Karta katalogowa