Zestawy skrzyń formierskich do form odlewniczych

Autorzy:
Krzysztof Makohonenko
Damian Gorzkiewicz

W ofercie rynkowej znajduje się bogaty asortyment skrzyń formierskich przeznaczonych dla różnych technik formowania i różnych technologii zagęszczania formy. Skrzynie formierskie klasyfikowane są wg konstrukcji, kształtu, pojemności, rodzaju i tworzywa stosowanej technologii zagęszczania.

Podział skrzyń formierskich:

1. Ze względu na rodzaj formowania:

 • do formowania ręcznego (dźwignicowe);
 • do formowania maszynowego (dźwignicowe i inne).

2. Ze względu na rodzaj transportu.

 • do transportu ręcznego;
 • do transportu zmechanizowanego;
 • do transportu automatycznego.

3. Ze względu na sposób składania form:

 • składanie ręczne, z udziałem obcych trzpieni centrujących;
 • składanie w sposób zmechanizowany i automatyczny, z udziałem przynależnych do skrzyni górnej trzpieni centrujących.

4. Ze względu na sposób ustalania i blokowania skrzyń w ciągach transportowych gniazd i linii formierskich:

 • skrzynie formierskie z tulejkami i zaczepami bocznego blokowania i ustalania;
 • skrzynie formierskie bez elementów blokowania.

5. Ze względu na sposób obciążania form:

 • skrzynie formierskie górne ze zwiększona masą własną.

6. Ze względu na rodzaj tworzywa, z którego wykonywane są skrzynie:

 • skrzynie formierskie spawane;
 • skrzynie formierskie odlewane w całości lub składane
  • z żeliwa szarego;
  • z żeliwa sferoidalnego.

7. Ze względu na obróbkę cieplną:

 • skrzynie formierskie z obróbką cieplną
  • powierzchni podziałowych;
  • powierzchni transportowych;
 • skrzynie formierskie bez obróbki cieplnej.

8. Ze względu na zabezpieczenie formy przed wypadnięciem:

 • skrzynie formierskie z prześwitem użebrowanym
  • użebrowania lite;
  • użebrowania niejednolite;
 • skrzynie formierskie z prześwitem bez użebrowania.

9. Ze względu na kształt skrzyni:

 • skrzynie formierskie o prześwicie prostokątnym;
 • skrzynie formierskie o prześwicie kwadratowym;
 • skrzynie formierskie o prześwicie okrągłym;
 • skrzynie formierskie o prześwicie specjalnym (wg życzenia klienta).

10. Ze względu na wielkość skrzyni:

 • skrzynie formierskie małe;
 • skrzynie formierskie średnie;
 • skrzynie formierskie duże.

11. Ze względu na wysokość skrzyń:

 • skrzynie formierskie niskie;
 • skrzynie formierskie średnie;
 • skrzynie formierskie wysokie.

12. Ze względu na kształt ścian bocznych:

 • skrzynie formierskie o ścianach gładkich;
 • skrzynie formierskie o ścianach ryflowanych;
 • skrzynie formierskie o ścianach z uskokiem;
 • skrzynie formierskie o ścianach rozbieżnych;
 • skrzynie formierskie o ścianach z profilów giętych;

13. Ze względu na rodzaj ścian bocznych:

 • o ścianach pełnych;
 • o ścianach z otworami odpowietrzającymi;

14. Ze względu na rozbieralność skrzyń:

 • skrzynie formierskie jednolite – nierozbieralne;
 • skrzynie formierskie rozbieralne (usuwalne).

Stosowanie różnych technologii zagęszczania form wymaga stosowania skrzyń formierskich o różnym stopniu wytrzymałości i sztywności. Sztywność ścian skrzyń jest bardzo ważnym czynnikiem, stanowiącym o jakości skrzyń i jej przydatności do danej technologii zagęszczania formy. Strzałka ugięcia ścian skrzyń formierskich, zwłaszcza ścian wzdłużnych, nie powinna przekraczać wartości f≤0,15 na 1m długości ściany. W przeciwnym razie ściany skrzyń formierskich, w wyniku siły zagęszczania (zwłaszcza prasowania), będą się poddawać wybrzuszając skrzynię, a po zdjęciu siły prasowania będą siłą sprężystości wracać w swoje pierwotne położenie uszkadzając jednocześnie wnękę formy.

podzial-skrzyn-900px

Dla technologii zagęszczania z użyciem prasowania pod wysokim naciskiem w/w zjawisko ma największe znaczenie.

W ofercie znajdują się skrzynie formierskie do następujących technologii zagęszczania formy:

 • wstrząsanie i dopasowanie w zakresie niskich, średnich i wysokich nacisków jednostkowych;
 • wydmuchiwanie masy i doprasowanie z różnymi wartościami nacisków jednostkowych;
 • wstrzeliwanie masy i doprasowanie z różnymi wartościami nacisków jednostkowych;
 • formowanie impulsowe
 • bez doprasowania;
 • z doprasowaniem;
 • formowanie strumieniowe z doprasowaniem;
 • formowanie podciśnieniowe z doprasowaniem;
 • formowanie dynamiczne;
 • formowanie wibracyjne z doprasowaniem;
 • formowanie metodami specjalnymi.

Oferowanie skrzynie nadają się zarówno do zagęszczania wstępnego jak i zasadniczego