Trawersy

Wykorzystanie trawers do skrzyń i półform:
• transport wewnątrz zakładowy
• przemieszczanie półform ze stanowiska formowania na przenośnik odlewniczy celem ich złożenia w formę odlewniczą
• transport rozdzielonych skrzyń na stanowiska formowania półform dolnych i górnych
• odwracanie ręczne półform, zwłaszcza dolnych, celem ich prawidłowego położenia przed operacją składania półform w formę odlewniczą
• inne czynności, np. czyszczenie skrzyń z resztek masy formierskiej

trawersy-1200px

Wykorzystanie trawers do zestawu skrzyń i form:
• transport wewnątrz zakładowy
• przemieszczanie zalanych i wychłodzonych form odlewniczych z przenośnika odlewniczego na stanowisko wybijania
• transport zestawu pustych skrzyń ze stanowiska wybijania w pobliże stanowisk formowania, celem ich rozdzielenia

Oferujemy Państwu trawers w poniższych rozmiarach:
• trawersy do skrzyń formierskich 500×400 mm
• trawersy do skrzyń formierskich 600×500 mm
• trawersy do skrzyń formierskich 800×600 mm
• trawersy do skrzyń formierskich 1000×800 mm
• trawersy do skrzyń formierskich o innych wymiarach

Karta katalogowa