Stoły formierskie do formierek wstrząsowo-prasujących typu FKT

Maszyny i urządzenia on 4 kwi , 2017

Przeznaczenie

Stoły formierskie są przeznaczone do układów wstrząsowo-prasujących formierek typu FWP-50.40, FWP-60.50, FWP-80.60, FWP-100.80, FWP-140.80, FWP-120.120 oraz ich odpowiedników typu FKT. Ich gabaryty ograniczają możliwości stosowania skrzyń formierskich dla danej typowielkości maszyny formierskiej.

Budowa i zasada działania

Stoły formierskie są elementami bardzo skomplikowanymi i odpowiedzialnymi. W trakcie pracy maszyny dźwigają na sobie masę zestawu formowego, składającego się z :
•   płyty podmodelowej
•   płyty modelowej;
•   skrzyni formierskiej;
•   ramki nadmiarowej.

Są wykonane z żeliwa, najczęściej sferoidalnego, gdyż przenoszą znaczne obciążenia dynamiczne podczas operacji wstrząsania oraz statyczne, podczas operacji prasowania. Przy operacji prasowstrząsu obciążenia dynamiczne i statyczne się kumulują.

Formierka wstrząsowo-prasująca typu FWP i jej odpowiedniki, wykonuje cztery podstawowe operacje. Są to:
•   WSTRZĄSANIE;
•   PRASOWANIE;
•   PRASOWSTRZĄS;
•   ODDZIELANIE.

Wielkości skrzyń formierskich

Wymiary skrzyni formierskich mogą się różnić wymiarami od nominału w zakresie od plus do minus 10%. Wysokość stosowania skrzyń formierskich jest uzależniona od odległości między stołem wstrząsowym a płytą prasującą. Przy czym zależy ona również od grubości płyty podmodelowej, wysokości modelu. grubości płyty prasującej a także sposobu oddzielania półform (ręczne za pomocą urządzeń dźwigowych lub mechaniczne za pomocą oddzielania rolkowego).
Wymiary gabarytowe stołu formierskiego, odległość stołu od płyty prasującej jak również zespół oddzielania wymuszają wielkość stosowania skrzyń formierskich na danej formierce typu FWP. I tak, z uwagi na powyższe ograniczenia, formierki FWP są przystosowane do poniższych wielkości skrzyń formierskich:

1. FWP-40.50 – nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 500×400 mm

stoly-wstrzasowe-1-800px

2. FWP-60.50 – nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 600×500 mm

stoly-wstrzasowe-2-800px

3. FWP-100.80 – nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 1000×800 mm

stoly-wstrzasowe-3-800px

4. FWP-140.80 – nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 1400×800 mm

stoly-wstrzasowe-4-800px

5. FWP-120.120 – nominalne wymiary skrzyni formierskiej w świetle 1200×1200 mm

stoly-wstrzasowe-5-800px

Karta katalogowa