Stanowisko wybijania form odlewniczych

Maszyny i urządzenia on 17 mar , 2015

Stanowisko wybijania form jest przeznaczone do ręcznego wybijania samoutwardzalnej masy formierskiej ze skrzyń formierskich i jej transportu na środek transportu, celem jej wywiezienia na składowisko masy.

stanowisko-1200px

Budowa

Stanowisko wybijania i rozładunku masy formierskiej składa się z dwóch podstawowych stanowisk. Są to:
• stanowisko wybijania masy;
• stanowisko rozładunku masy;

Stanowisko wybijania masy jest wyposażone w kanał betonowy, w którym ustawia się pojemnik masy, przeznaczony na wybitą masę formierską.

Stanowisko rozładunku masy składa się z czterech słupów nośnych, na których jest usytuowana rama nośna, na którą stawiany jest pojemnik przeznaczony do rozładowania masy na transport samochodowy.

Zasada działania

Stanowisko wybijania i rozładunku masy formierskiej składa się z dwóch podstawowych stanowisk. Są to:
• stanowisko wybijania masy;
• stanowisko rozładunku masy;
Stanowisko wybijania masy jest wyposażone w kanał betonowy, w którym ustawia się pojemnik masy, przeznaczony na wybitą masę formierską. Stanowisko rozładunku masy składa się z czterech słupów nośnych, na których jest usytuowana rama nośna, na którą stawiany
jest pojemnik przeznaczony do rozładowania masy na transport samochodowy.
Na stanowisku wybijania masy stawiany jest w kanale pojemnik masy, w ten sposób, aby zawiesie transportowe schowało się w pojemniku. Następnie transportuje się suwnicą zalane i wychłodzone formy, które są stawiane na pojemniku masy.
W dalszej kolejności następuje ręczne wybijanie masy z zestawu skrzyń formierskich z użyciem młotków pneumatycznych.
Wybita masa opada do pojemnika masy, natomiast pusty zestaw skrzyń formierskich jest transportowany w obręb stanowiska formowania ręcznego, gdzie dokonuje się ponownego formowania.
Proces wybijania następnych form trwa aż do momentu napełnienia pojemnika masy w zakresie jego objętości użytkowej.
Następnie unosi się obie pokrywy komory hakowej pojemnika i zakłada się hak suwnicy. Suwnica, w sposób łagodny, unosi z kanału zapełniony pojemnik masy, przemieszcza go i stawia na ramie nośnej na stanowisku jego rozładowania (jeżeli jest podstawiony transport samochodowy) lub na posadzce obok, jeżeli transportu nie ma.
Drugi, pusty pojemnik stawia się do kanału i proces wybijania form może się dalej odbywać.
W przypadku podstawionego transportu, proces rozładunku pojemnika odbywa się w ten sposób, że pojemnik stawia się na ramie nośnej na tzw. powierzchniach rozładunkowych. Obniżając suwnicą zawiesie transportowe powoduje się jednoczesne otwieranie obu klap dennych i wysypywanie zużytej masy formierskiej do skrzyni ładunkowej transportu samochodowego.
Po opróżnieniu pojemnika masy następuje uniesienie suwnicą zawiesia transportowego. W trakcie tego ruchu następuje proces zamykania klap dennych, a po ich zamknięciu następuje uniesienie całego pojemnika masy, który jest transportowany w obręb stanowiska wybijania form, czekając na ponowne jego napełnienie.

Karta katalogowa