Skrzydełkowe mieszarki mas rdzeniowych MMR

Mieszarki skrzydełkowe MMR służą do sporządzania mas rdzeniowych z piasku kwarcowego na spoiwach olejowych, żywicznych, dekstrynie lub szkle wodnym. Ładowanie składników do mieszarki odbywa się poprzez pokrywę kratową dowolnym sposobem. Wewnątrz mieszarki obracające się spiralnie ukształtowane mieszadło wymusza wzajemną cyrkulację mieszanych składników i pozwala na uzyskanie dobrej masy rdzeniowej. Wyładowanie gotowej masy z mieszarki odbywa się po otwarciu drzwiczek znajdujących się na bocznej ścianie mieszarki. Mieszarki przystosowane są do pracy przy sterowaniu ręcznym. W zależności od usytuowania drzwiczek wysypowych mieszarki wykonujemy w układzie A, B lub C. Standardowym wykonaniem jest wersja A. Na specjalne życzenie klienta określone w zamówieniu, wykonujemy mieszarki w wykonaniu B lub C.

mmr-1200px

Budowa

Mieszarkę masy rdzeniowej tworzą trzy zasadnicze zespoły:
• zespół napędowy,
• misa z mieszadłem,
• instalacja elektryczna.

Charakterystyka techniczna

Nazwa
J. m.
Typ
MS-017A
MS-075B
Jednorazowe załadowanie max.
dm3
170
70 ÷ 80
Wydajność mieszarki
m3/ h
0,75 ÷ 2,5
0,64 ÷ 1,2
Czas mieszania
min
4 ÷ 10
3 ÷ 8
Czas wyładowania
s
20
15
Obroty mieszadła
obr/min
29
47
Moc silnika elektrycznego
kW
11
4
Obroty silnika elektrycznego
obr/min
750
950
Wymiary gabarytowe:
długość
szerokość
wysokość

mm

2125
1208
1390
1290
680
1170
Masa maszyny
kg
1350
245
Dane elektryczne:
rodzaj prądu
napięcie zasilania
częstotliwość

V
Hz

zmienny trójfazowy
380/220
50
zmienny trójfazowy
380/220
50
Sterowanie
ręczne
ręczne

Zasada działania

Napełnienie mieszarki MMR składnikami masy odbywa się przez kratę wsypową zakrywającą misę. Załadowane do mieszarki składniki masy rdzeniowej podlegają procesowi mieszania za pomocą obracającego się wewnątrz mieszarki mieszadła w kształcie „S” i dwóch wymiennych łopatek przymocowanych do mieszadła. Ruch obrotowy tych części powoduje przemieszczanie się masy od środka misy na pobocznicę, skąd następnie wskutek działania łopatek masa powraca do środka misy. Opróżnianie mieszarki odbywa się samoczynnie po otwarciu drzwiczek zamykających otwór wysypowy w pobocznicy misy. Otwieranie i zamykanie drzwiczek odbywa się za pomocą cylindra pneumatycznego. Do sterowania silnikiem elektrycznym mieszarki służą przyciski w skrzynce sterowniczej umieszczonej na pobocznicy misy.

Karta katalogowa