Rolki transportowe dla przemysłu zwłaszcza odlewniczego i metalurgicznego

Maszyny i urządzenia odlewnicze pracują w bardzo trudnych warunkach oraz nieprzyjaznym środowisku, gdzie powszechnie występuje kurz, duże zapylenie z agresywnymi związkami chemicznymi oraz panuje wysoka temperatura pracy.
Z tych powodów stosowane są rolki transportowe specjalne, a ich ułożyskowanie toczne lub ślizgowe jest szczelnie zabudowane.
Ciężkie warunki pracy rolek wymagają rozwiązań konstrukcyjnych typu ciężkiego, gdzie wymiary łożysk tocznych i ślizgowych są przewymiarowane, aby żywotność rolek była zadowalająca i żeby, pracując w trudnych warunkach i niezbyt sprawnym serwisie, były przez dłuższy czas niezawodne.

Rolki w przemyśle odlewniczym są najczęściej używane do transportu wewnętrznego w ciągach technologicznych:
– stacji przerobu mas (SPM);
– gniazd i linii formierskich;
– oczyszczarek do czyszczenia odlewów, w tym szczególnie oczyszczarek   przelotowych oraz oczyszczarek wyposażonych w podajniki rolkowe oraz przenośniki odbioru odlewów;
– gniazd rdzeniarskich;
– topialni do transportu ciekłego metalu;
– w transporcie wewnętrznym odlewni.

Rolki najczęściej mocowane są w listwach rolkowych, które parami tworzą ciągi transportowe przenośników rolkowych, przenośników odlewniczych itp., do transportu:
– skrzyń formierskich;
– wózków podformowych;
– płyt podformowych;
– kadzi odlewniczych;
– innych urządzeń występujących na odlewni, stalowni, itp.

Dla przemysłu odlewniczego firma CASTECH oferuje rolki:
– z ułożyskowaniem tocznym;
– z ułożyskowaniem ślizgowym.

Z uszczelnieniem:
– gumowym;
– metalowym.

Rolki z podparciem:
– jednostronnym;
– obustronnym.

Rolki z kołnierzem:
– jednostronnym;
– obustronnym;
– bez kołnierza.

Rolki mogą być również wykonane jako:
– rolki osiowe;
– rolki mimośrodowe.

Tam gdzie występują wysokie temperatury pracy / powyżej 70 stopni C / oferujemy Państwu rolki z uszczelnieniem metalowym. Tego typu rolki są stosowane w topialniach ciekłego metalu, polach zalewania form w gniazdach i liniach formierskich oraz stanowiskach wybijania lub wypychania pakietów formowych, gdzie temperatura odlewów przekracza temperaturę graniczną dla uszczelnień gumowych.

Oferujemy Państwu trwałe i wytrzymałe rolki transportowe wykonane w ostrym reżimie wykonania o bardzo niskich parametrach błędów kształtu i położenia. Ich dokładność wykonania sprawia, że czas niezawodnej pracy rolek jest bardzo duży, a zjawisko zacierania rolek jest najmniejsze z możliwych. Rolki o dużych średnicach, przystosowane do bardzo ciężkich warunków pracy i dużych obciążeń, są wyposażane w łożyska baryłkowe dwurzędowe o dużej nośności dynamicznej i statycznej. W naszej nomenklaturze są to rolki typu TACCONE-DALTON.

W transporcie rolkowym bardzo ważny jest poziom zamontowanych rolek oraz ich rozstaw. Rolki nie wypoziomowane to przede wszystkim brak ruchu płynnego, drania i hałas podczas transportu. To również uderzenia dynamiczne, wpływające na krótszą trwałość rolek transportowych.
Brak poziomu zestawu rolek może wynikać z niedokładności wykonania otworów w listwach rolkowych jak również z niedokładności wykonania samych rolek. Dlatego firma CASTECH proponuje rolki jak i listwy rolkowe bardzo dokładnie wykonane.
Płynny ruch skrzyń formierskich w liniach formierskich, wózków i płyt podformowych w przenośnikach odlewniczych, zależy również od jakości wykonania tych elementów oraz stanu ich powierzchni transportowych. Powierzchnie muszą być płaskie, w miarę jak najmniej chropowate, bez wykruszeń i wżerów ciekłego metalu.
Rolki oferowane przez firmę CASTECH wykonane są z dobrych jakościowo materiałów. Powierzchnie cierne i transportowe rolek /bieżnie, boczne kołnierze / są poddane obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej w celu zwiększenia żywotności. Rozwiązania konstrukcyjne rolek zawierają w sobie wiedzę praktyczną z kilkudziesięciu lat działalności w zakresie projektowania i wykonawstwa maszyn i urządzeń odlewniczych.
Przy doborze wielkości rolek oraz ich rozstawu w listwach przenośników rolkowych należy stosować zasadę najbardziej niekorzystnego obciążenia. Bierze się pod uwagę tylko trzy punkty podparcia np. skrzyni formierskiej na przenośniku rolkowym. To znaczy, że tylko trzy rolki są obciążone masą formy odlewniczej znajdującej się w zestawie skrzyń formierskich. Tak dobrana do obliczeń wielkość rolek daje gwarancję długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji przenośników rolkowych.

Firma CASTECH oferuje szeroki asortyment rolek transportowych w poniższych typowielkościach:

rolki-1rolki-2rolki-3rolki-4rolki-5rolki-6rolki-7rolki-8

Oferujemy Państwu również wykonanie rolek wg potrzeb Klienta, rolek o specyficznych kształtach bieżni oraz rolek do płaskich, rurowych lub pryzmatycznych prowadnic.