Przekładnie zębate do mieszarek MK i MP

Ciężkie warunki pracy mieszarek krążnikowych i pobocznicowych, służących do przerobu mas formierskich, wymagają solidnie zbudowanych przekładni napędowych układów mieszających. Przekładnie pracują w dużym zapyleniu i wysokiej temperaturze, więc ich budowa jest typu ciężkiego, z solidnymi korpusami obudowy przekładni, jak również zwiększonymi wymiarami detali i większymi powierzchniami ciernymi części współpracujących.
Są to przekładnie zwarte, a ich kształt i gabaryty są dostosowane do zabudowy pod mieszarkami. Są to więc przekładnie specjalnie przystosowane do  poszczególnych mieszarek. Jako, że warunki pracy są bardzo trudne przekładnie są wyposażone we własne systemy smarowania i olejenia. Obieg oleju jest wymuszany przez pompę olejową.
W przypadku używania przez Państwo mieszarek mas formierskich typu MK i MP oferujemy pomoc w uzyskaniu części zamiennych do tych przekładni, lub dostęp do szczegółowych informacji technicznych, w celu wykonania we własnym zakresie detali wchodzących w skład przekładni.
Schemat ideowy typoszeregu przekładni oraz ich zastosowanie w poszczególnych mieszarkach przedstawia poniższa tabela.

przekladnie-do-mieszarek-1200px

Karta katalogowa