Oczyszczarka bębnowo-ocierna OBO-1000

Maszyny i urządzenia on 5 kwi , 2015

Oczyszczarka bębnowo-ocierna typu OBO jest przeznaczona do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze stali, staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych oraz ich stopów.

obo-1000-1200px

Zasada działania

Przedmioty do oczyszczania ładowane do bębna roboczego poprzez okno załadowane ręcznie albo tez wsypywane bezpośrednio z pojemnika posługując się urządzeniem dźwigowym. Razem z ładunkiem przedmiotów wsypuje się odpowiednią porcję medium oczyszczonego, którym są zwykle bardzo drobne, specjalne odlewy w kształcie gwiazdek.
Po zamknięciu okna załadunkowego pokrywą i opuszczeniu barierki uruchamiany jest bęben roboczy.
Przedmioty w bębnie w czasie jego obrotów zmieniają wielokrotnie położenie.
Czyszczenie następuje na wskutek wzajemnego ocierania się oczyszczonych przedmiotów i przesypywania się między nimi medium czyszczącego, które również dostaje się do wnęk przedmiotów i powoduje oczyszczanie wewnętrznych powierzchni.
Obroty robocze bębna są włączone przyciskiem z rozdzielni po przestawieniu dźwigni hamulca w górne położenie.
Czas pracy oczyszczarki a tym samym czas oczyszczania jest regulowany przekaźnikiem czasowym. Odpowiedni czas czyszczenia w zależności od wymagań nastawiany jest przed uruchomieniem bębna. Po upływie tego czasu następuje samoczynne wyłączenie napędu. Manipulując następnie dźwignią hamulca oraz przyciskiem włączającym ruch obrotowy ustawia się bęben do rozładowania.
Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia podawane są do pojemnika odpadów.
W trakcie pracy oczyszczarki w komorze roboczej wytwarzane jest podciśnienie eliminujące możliwość emisji pyłów na zewnątrz. Odciągane wraz z powietrzem pyły podawane są do urządzenia odpylającego.
Proces oczyszczania trwa przez czas ustawiony na pulpicie sterowniczym. Po upływie ustalonego czasu zostają wyłączone mechanizmy oczyszczarki i następuje wymiana zawieszki wraz z  przedmiotami. W trakcie oczyszczania przedmiotów na jednej zawieszce, na drugiej zawieszce trwa ich wymiana.
Przebieg procesu oczyszczania kontrolowany jest za pomocą systemu sygnalizacji ruchu i położenia mechanizmów. Oczyszczarka posiada też system blokad i zabezpieczeń chroniących obsługę przed
powstaniem zagrożenia wypadkowego oraz uszkodzeniem mechanizmów.
Obsługa oczyszczarki polega na wymianie przedmiotów na zawieszkach oraz włączania kolejnych cykli pracy oczyszczarki.

Charakterystyka techniczna

Nazwa
J. m.
Wartość
Pojemność całkowita bębna roboczego
m3
1,35
Średnia wewnętrzna bębna roboczego
mm
1000
Długość wewnętrzna bębna roboczego
mm
1730
Wymiana okna załadowczego (długość x szerokość)
mm
1480 x 800
Masa pokrywy okna załadowczego
kg
300
Prędkość obrotowa bębna roboczego
obr. / min.
25
Dopuszczalna masa ładunku przedmiotów
kg
2700
Dopuszczalna masa jednostkowa przedmiotów
kg
60
Czas oczyszczania jednego ładunku przedmiotów
h
0,7 – 1,3
Wymagana masa medium czyszczącego dla jednego ładunku przedmiotów
kg
250
Całkowita moc zainstalowania (moc silnika napędu bębna)
kW
7,5
Wymiary gabarytowe

  • długość
  • szerokość
  • wysokość
mm
mm
mm
3850
2900
1675

Budowa

Głównym zespołem oczyszczarki jest obrotowy bęben roboczy, do którego ładuje się przedmioty w celu ich wyczyszczenia. Wewnętrzna powierzchnia robocza bębna jest wyłożona wymiennymi płytami gumowymi, które zabezpieczają płaszcz przed zużyciem i tłumią hałas jaki powstaje w czasie oczyszczania przedmiotów.
Czopy bębna osadzone w łożyskach tocznych, wsparte są na dwóch stojakach przymocowanych do fundamentu.
Okno załadunkowe w bębnie roboczym zamykane jest zdejmowaną pokrywą. Mocowanie pokrywy do bębna odbywa się przy pomocy dwóch szybkomocujących zamków.
Do załadowania i rozładowanie bębna, a szczególnie do zdejmowania i zakładania pokryw okna załadunkowego konieczne jest urządzenie dźwigowe, które użytkownik instaluje we własnym zakresie.
W celu wyrównania niewyważenia bębna niezaładowanego zastosowano przeciwciężary przymocowane do płaszczy po przeciwnej stronie okna załadunkowego.
Napęd bębna roboczego jest zamontowany na wsporniku przy prawym stojaku. Składa się z motoreduktora wraz z silnikiem elektrycznym oraz przekładni pasów klinowych, której większe koło jest osadzone na bębnie roboczym.
Napinanie pasów klinowych odbywa się poprzez przesunięcie motoreduktora na saniach.
Do wyhamowania obrotów bębna roboczego po wyłączeniu silnika napędu, służy hamulec ręczny, taśmowy, zamontowany przy dużym kole przekładni pasów klinowych.
Dźwignia hamulca po przestawieniu jej w górne położenie zwalnia zacisk taśmy hamulcowej i jednocześnie nacisk na łącznik krańcowy, który odblokowuje sterowanie oczyszczarki. Opuszczenie dźwigni hamulca powoduje wyłączenie napędu oraz zahamowanie obrotów bębna. Układ taki zabezpiecza przed włączeniem napędu w sytuacji gdy bęben jest zahamowany.
Instalacja elektryczna oczyszczarki bębnowej składa się z szafy sterowniczej zamontowanej w pobliżu dźwiga hamulca.
W obwodzie sterowniczym znajduje się przekaźnik czasowy, który wyłącza napęd bębna po upływie nastawionego czasu oczyszczania.
W celu doprowadzenie pyłów jakie powstają w procesie oczyszczania oczyszczarkę bębnową należy podłączyć do urządzenia odpylającego.
W celu doprowadzenia pyłów jakie powstają w procesie oczyszczania oczyszczarkę bębnową należy podłączyć do urządzenia odpylającego.
Wyciąg pyłów z wnętrza bębna odbywa się poprzez wydrążony czop łożyska z przeciwnej strony napędu. Frakcja pyłów o większej granulacji jest wychwytywana w komorze osadczej okresowo opóźnionej, zamontowanej przy czopie wyciągowym. Bezpieczną pracę oczyszczarki zapewniają osłony przy napędzie i specjalna bariera uchylna osłaniająca obracający się bęben roboczy od strony stanowiska obsługi. Po nieznacznym odchyleniu barierki od góry następuje wyłączenie silnika napędu przez łącznik krańcowy.

Filtr FP (na życzenie klienta – wg osobnej oferty).

Cena i warunki dostawy

Cena za dostawę urządzenia wynosi: 19.500 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset zł))
Podana ceny nie zawierają:
• podatku VAT, który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• kosztów transportu urządzeń do zamawiającego.
• demontażu istniejących maszyn i urządzeń w miejscu montażOBO-1000;
• oprzyrządowania technologicznego;
• doprowadzenia czynników energetycznych do miejsca instalacji stanowiska;
• innych kosztów nie ujętych w niniejszej ofercie.

Warunki płatności:

100% sumy po stwierdzeniu kompletności dostawy podczas wizji lokalnej u poprzedniego użytkownika i podpisaniu umowy. Oczyszczarka używana.

Termin realizacji

Termin odbioru natychmiastowy lub nie dłuższy niż 1 tydzień od podpisania umowy.

Zapraszamy do współpracy!

 

Pobierz ofertę