Manipulatory do obsługi wirówek wrzecionowych typu WOO

manipulatoryWOO-1200px

Opis techniczny

Proces odlewania odśrodkowego składa się z kilku podstawowych operacji. Są to:
•   operacja czyszczenia wlewnicy;
•   operacja zakładania pierścienia na czoło wlewnicy;
•   operacja nanoszenia powłoki oddzielającej do wlewnicy;
•   operacja zalewania form ciekłym metalem;
•   operacja zdejmowania pierścienia;
•   operacja chłodzenia formy;
•   operacja wyjmowania odlewu z wlewnicy.
W procesach odlewania odśrodkowego na automatycznych agregatach karuzelowych, tego typu manipulatory są niezbędne, aby uzyskać wysoką wydajność pracy.
Na stanowiskach wyposażonych w pojedyncze wirówki do odśrodkowego odlewania również stosuje się manipulatory, aby ułatwić pracę obsłudze oraz zwiększyć wydajność pracy.
Praktykuje się stanowiska wyposażone w kilka wirówek typu WOO obsługiwanych przez przejezdne manipulatory obsługujące niniejsze wirówki.
Powyższy rys. przedstawia obsługę wirówki przez trzy manipulatory. W przedniej części wirówek znajduje się przesuwnica na której są usytuowane trzy manipulatory. Są to:
•   manipulator nanoszenia ciekłego pokrycia wraz z mieszalnikiem;
•   manipulator zalewania ciekłym metalem;
•   manipulator czyszczenia kokili.
Po ręcznym wyjęciu uprzednio wypchanej z kokili tulei następuje przejazd przesuwnicy. W trakcie tego ruchu  zostaje przemieszczony w oś wirówki manipulator czyszczenia kokili, który dokonuje czyszczenia wewnętrznych powierzchni kokili. W dalszej kolejności następuje dalszy przejazd przesuwnicy w celu ustawienia manipulatora nanoszenia pokrycia w osi wirówki. Po naniesieniu powłoki oddzielającej przesuwnica ponownie przemieszcza się o podziałkę. W trakcie tej operacji manipulator zalewania trafia w oś wirówki i następuje operacja zalewania kokili ciekłym metalem.
W trakcie zalewania operator spycha ręcznie gotowe tuleje na przenośnik, którym są one transportowane na stanowisko odkładcze. W dalszej kolejności wykonane tuleje są spychane na wielopoziomowy stojak obrotowy i transportem wewnętrznym są przewożone do magazynu. Wszystkie operacje są realizowane z pulpitu sterowniczego który jest usytuowany na przesuwnicy.

Wykaz podzespołów

Poz.
Ilość [szt.]
Nazwa części (zespołu)
1
1
Chłodnica 320
2
1
Chłodnica 250
3
1
Chłodnica 180
4
1
Podstawa
5
1
Korpus
6
1
Wrzeciono
7
1
Przekładnia wielopasowa
8
1
Wypychacz hydrauliczny
12
1
Wyposażenie hydrauliczne
13
1
Wyposażenie elektryczne
15
1
Przesuwnica
16
1
Manipulator nanoszenia ciekłego pokrycia
17
1
Manipulator zalewania
18
1
Manipulator czyszczenia kokili
19
1
Mieszalnik ciekłego pokrycia

 

Karta katalogowa