Formierki FKT

Przeznaczenie

Formierka FKT przeznaczona jest przeznaczona do wykonywania dolnych i górnych półform. Firma CASTECH oferuje również części zamienne do tych maszyn. .

karta-katalogowa-formierki-fkt

Opis pracy

Formierki kombinowane trzpieniowe typu FKT zagęszczają formę poprzez wstrząsanie i prasowanie, z możliwością włączenia wstrząsania przy prasowaniu, co zdecydowanie poprawia jakość zagęszczenia formy. Oddzielanie formy od modelu odbywa się przy pomocy zespołu oddzielającego, którego prędkość w funkcji drogi jest zmienna i dowolnie regulowana.
W początkowej fazie ruchu zespołu włączają się samoczynnie wibratory pneumatyczne ułatwiające oddzielanie formy od modelu. Ruch ramienia obrotowego wykonywany jest przy pomocy mechanizmu o napędzie pneumatycznym z amortyzacją hydrauliczną w skrajnych położeniach. W normalnym wykonaniu obrót ramienia jest w prawo; na życzenie klienta mogą być dostarczone maszyny z obrotem ramienia w lewo.

fkt-108-800px

Zastosowanie oraz zalety

Formierki kombinowane trzpieniowe przeznaczone są do wykonywania form odlewniczych i mogą być instalowane w formierniach niezmechanizowanych oraz w zmechanizowanych ciągach formierskich.
Amortyzowany zespół wstrząsowy zdecydowanie ogranicza przenoszenie drgań na fundament, co pozwala na instalowanie tych maszyn bezpośrednio na posadzce, bez konieczności wykonywania specjalnych fundamentów.
Zespół oddzielający podczas prasowania wykonuje ruch w górę razem ze stołem maszyny, co umożliwia ustawienie listw rolkowych nad stołem dla oddzielania wąskich skrzyń formierskich.
Dotychczasowa długoletnia eksploatacja maszyn formierskich, ciągłe doskonalenie konstrukcji oraz dobór optymalnych tworzyw pozwoliły na to, że aktualnie produkowane maszyny są niezawodne i posiadają bardzo długą żywotność.

Charakterystyka techniczna

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
FKT-54
FKT-65B/A
FKT-108
FKT-148
FKT-1212
Nominalny wymiar skrzynki formierskiej
mm
500 x 400
600 x
500
1000 x 800
1400 x 800
1200 x 1200
Ciśnienie robocze spręż. powietrza
MPa
0,55-0,65
0,55-0,65
0,6-0,7
0,6-0,7
0,6-0,7
Skok zespołu prasowania
mm
160
200
290
290
290
Skok zespołu oddzielania formy
mm
160
200
290
290
290
Nośność zespołu wstrząsowego
kN
1,6
4
8
15
15
Nośność zespołu oddzielania formy
kN
3
5
8
12
12
Siła prasowania
kN
48
100
180
180
180
Zużycie powietrza w warunkach normalnych na 1 zaformowanie
m3
0,35
0,85
1,6
1,8
1,8

Karta katalogowa