Formierka wibracyjno-prasująca FWP-425

Przeznaczenie

Formierka specjalna FWP-425 przeznaczona jest do wykonywania form pierścieni tłokowych. Maszyna przystosowana jest do formowania w niskich, okrągłych skrzynkach i przy zastosowaniu niskich modeli. Na życzenie klienta istnieje możliwość dostosowania maszyny do formowania w skrzynkach kwadratowych lub prostokątnych.

FWP425-1200px

Budowa i zasada działania

Podstawowymi zespołami maszyny są:
•   zespół wibro-prasujący z oddzielaniem;
•   rama odchylna;
•   instalacja pneumatyczna
•   instalacja elektryczna.

W zespole wibro-prasującym jako oddzielne podzespoły występują:
•   zespół wibratora;
•   cztery cylindry pneumatyczne;
•   trzy dźwignie naciskowe służące do sterowania pracą formierki;
•   stop awaryjny z obudową.

Do stołu formierki przymocowany jest wibrator ułatwiający operację prasowania i oddzielania. Rama posiada napęd pneumatyczny i pneumoelektryczne sterowanie.

Na formierce FWP-425 formę wykonuje się w oparciu o trzy podstawowe operacje: wibrację, prasowanie i oddzielanie. Skrzynkę formierską ustawia się na ramce nadmiarowej, a następnie dozuje masę formierską. W trakcie dozowania istnieje możliwość uruchomienia wibratora (zagęszczającego). Uruchomienie wibratora zagęszczającego następuje po naciśnięciu dźwigni naciskowej, umieszczonej na poziomie kolan obsługującego. Czas wibracji uzależniony jest od wymogów technologii formowania. Po zadozowaniu masy i usunięciu jej nadmiaru równo z górną powierzchnią skrzynki realizowane jest prasowanie płytką modelową od dołu. Jednoczesne naciśnięcie obu ręcznych dźwigni naciskowych powoduje przemieszczenie ramy odchylnej w położenie robocze nad stół formierki, po czym następuje ruch tłoka prasującego w górę i zaprasowanie formy. W trakcie prasowania, uruchomiony zostaje wibrator, przymocowany do stołu formierki. Z chwilą zakończenia operacji prasowania następuje opadanie prasy w dół z jednoczesnym oddzielaniem modelu od formy (istnieje możliwość stosowania płyty modelowej ogrzewanej elektrycznie) oraz powrót ramy odchylnej z położenia roboczego w pozycję wyjściową. Ruch ramy odchylnej w pozycję wyjściową kończy cykl wykonania formy.

Stół FWP-425

stol-FWP425-1200px

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wymiar skrzyni formierskiej w świetle
ø 425 mm
Wysokość skrzyni formierskiej
35 mm
Skok prasowania
120 mm
Skok oddzielania
30 mm
Siła prasowania
120 kN
Naciski jednostkowe na powierzchnię formy
0,84 MPa
Zużycie sprężonego powietrza na jedno zaformowanie
0,3 m³
Ciśnienie sprężonego powietrza
0,6 ÷ 0,7 MPa
Napięcie sterowania
230V
Masa całkowita maszyny
320 kg

Karta katalogowa