Filtry suche typu FP

Filtr jest przeznaczony do odpylania zanieczyszczonego powietrza z pyłów suchych, sypkich i nieklejących o koncentracji pyłu do około 20 g/m2. Filtra nie należy stosować do oczyszczania powietrza z pyłów wilgotnych, wybuchowych i łatwopalnych. Powinien on być stosowany jako drugi lub trzeci stopień odpylania. Jest przeznaczony do pracy w części podciśnieniowej instalacji odpylającej.

[2]-Zestaw-filtrów-Model-1

Budowa

Filtr składa się z:
• obudowy filtra ;
• zespołu wentylatora promieniowego ;
• zespołu wkładów filtracyjnych ;
• zespołu regeneracji filtra ;
• pojemnika pyłu.

Obudowa filtra składa się z czterech ścian spawanych ze sobą w komorę filtracyjną. Poszycie ścian wykonane jest z blachy stalowej. Komora filtracyjna jest podzielona na dwie oddzielne komory, komorę dolną – brudną i komorę górną – czystą. Komora górna obudowy filtra, posiada dwoje drzwi inspekcyjnych górnych oraz dwa otwory wlotowe zanieczyszczonego powietrza. W suficie posiada króciec wylotowy czystego powietrza wyposażony w wyrzutnik powietrza. Komora górna jest oddzielona od komory dolnej przegrodą stalową w której są wykonane otwory do instalacji wkładów filtracyjnych.

Komora dolna jest również wyposażona w dwoje drzwi inspekcyjnych dolnych do mocowania wkładów filtracyjnych . W dolnej części tej komory jest usytuowana część zsypowa zanieczyszczeń, która od dołu jest łączona z pojemnikiem pyłu. W części zsypowej jest zainstalowany lej spustowy z regulowanym prześwitem za pomocą gumowej zastawki.

Cała komora filtracyjna posadowiona jest na czterech nogach . Pod komorą filtracyjną jest zamocowany do części zsypowej pojemnik pyłu. Mocowanie jest realizowane za pomocą czterech rękojeści mimośrodowych.

W części czystej (górnej) komory filtracyjnej jest usytuowany zespół wentylatora promieniowego, a już pod nim cztery dysze zespołu regeneracji filtra. Zespół wentylatora składa się z ramy nośnej, wentylatora, przepustnicy oraz wyrzutnika czystego powietrza.

Na bocznej ścianie obudowy filtra jest zainstalowany zespół regeneracji filtra wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza. Filtr jest wyposażony w cztery ucha transportowe do jego transportu w całości.

Charakterystyka techniczna

Nazwa FP-40A FP-60 FP-90
Powierzchnia filtracji (m3) 40 60 90
Wydajność filtra (m3/h) 3200 6000 7500
Koncentracja pyłu na wlocie filtra (g/m3) max 20 max 20 max 20
Koncentracja pyłu na wylocie filtra (g/m3) max 10 max 10 max 10
Moc (kW) 2,2 4,0 7,5

Zasada działania

W trakcie pracy filtra zanieczyszczone powietrze wpływa przez dwa króćce wlotowe (górny i boczny) do komory rozprężnej,gdzie następuje pierwszy stopień oddzielenia dużych frakcji z transportowanego powietrza. W przypadku stosowania filtra do odpylania oczyszczarek, są to frakcje użytkowe w postaci śrutu technicznego porwanego przez króćce wyciągowe. W tym przypadku śrut trafia z powrotem do komory roboczej oczyszczarki.

W dalszej kolejności zanieczyszczone powietrze przepływa do dolnej komory filtracyjnej (brudnej) skąd zasysane jest przez wkłady filtracyjne do komory górnej. W trakcie tej czynności powietrze jest oczyszczane z wszelkich zanieczyszczeń, które osadzają się na powierzchni filtracyjnej i w większej ilości opadają do pojemnika pyłu. Nagromadzone na powierzchni filtracyjnej zanieczyszczenia powodują wzrost oporów przepływu powietrza i w związku z tym muszą być okresowo strzepywane. Do tego procesu służy zespół regeneracji filtra. Nad każdym wkładem filtracyjnym znajduje się dysza sterowana zaworem pneumatycznym. Skierowane impulsy sprężonego powietrza, w kierunku przeciwnym do kierunku filtracji, powodują oddzielenie się warstwy pyłu i jego odpadnięcie do pojemnika. Pojemnik jest hermetycznie połączony z dolną częścią obudowy filtra.

Zespół wentylatora posiada przepustnicę, którą można regulować wydajność filtra.

Karta katalogowa