Zawór trójdrożny 3/2 ZT-32a (wg rys. T10-A)

zt-32a-1-1200px
Przeznaczenie, zasada działania Zawory trójdrożne typu ZT-32a wg rys. T10-A mają zastosowanie w formierkach wstrząsowo-prasujących typu FKT-108, FKT-148, FKT-1212. Zawór służy do zasilania sprężonym powietrzem odbiornika pneumatycznego w momencie przyłożenia sygnału sterującego „X” (przepływ P → A). Zdjęcie sygnału ”X” powoduje odcięcie dopływu powietrza do odbiornika i jego odpowietrzenie (przepływ A → R). Elementami sterującymi przepływem czynnika roboczego na poszczególne drogi są dwa tłoczki zaopatrzone w pierścienie uszczelniające typu „O” i prowadzone w tulejkach brązowych osadzonych w...

Inżektor do aparatów pneumatycznych APR-600, APR-600A, APR-600E

inzektor-apr600-500px
Przeznaczenie Inżektor jest przeznaczony do mieszania sprężonego powietrza wraz z czyściwem oraz tłoczenia powstałej mieszaniny do węża ciśnieniowego. Jest stosowany w aparatach pneumatycznych typu APR-600, APR-600A, APR-600E, które służą do oczyszczania powierzchni. Zasada działania Inżektor jest zamocowany pod zbiornikiem ciśnieniowym w którym znajduje się czyściwo. Doprowadzone do inżektora sprężone powietrze zasysa i porywa czyściwo bezpośrednio ze zbiornika ciśnieniowego i już jako mieszanina jest wtłaczana do węża ciśnieniowego i dalej, poprzez dyszę, wylatuje z dużą prędkością na o...

Części zamienne oraz części technologicznego zużycia do maszyn i urządzeń firmy Dozamet – Nowa Sól

Firma CASTECH oferuje Państwu części zamienne oraz części technologicznego zużycia do wszystkich maszyn i urządzeń odlewniczych które były produkowane przez znaną w kraju i na świecie firmę DOZAMET - NOWA SÓL. Firma DOZAMET już tych maszyn i części do nich nie produkuje. Aby zaspokoić rynek krajowy proponujemy części do poniższych maszyn i urządzeń. I. TECHNIKI MIESZANIA MAS. 1. Mieszarki skrzydełkowe typu MS. - mieszarka skrzydełkowa MS-00075B; - mieszarka skrzydełkowa  MS - 00075C; - mieszarka skrzydełkowa  MS - 017A. 2. Mieszarki krążnikowe typu MK. - mieszarka krążnikowa MK - 01...

Wirniki do zespołów mieszających mieszarek pobocznicowych typu MP

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Zespoły mieszające w mieszarkach pobocznicowych typu MP stanowią jeden z najważniejszych zespołów maszyny. W zależności od ilości zamontowanych rolek pobocznicowych rozróżnia się zespoły mieszające dwurolkowe, stosowane w mieszarkach o mniejszej pojemności oraz zespoły trzyrolkowe stosowane w mieszarkach większej pojemności.W skład zespołu mieszającego wchodzą: •  rolki pobocznicowe; •  wirniki; •  lemiesze. Oprócz wykładzin misy, do części technologicznego zużycia zalicza się rolki, wirniki i lemiesze. Powyższe części pracują w bezpośre...

Oczyszczarki wirnikowe do rur i prętów okrągłych typu OWR

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Oczyszczarki wirnikowe typu OWR są przeznaczone do oczyszczania zewnętrznych powierzchni rur i prętów okrągłych przed dalszą operacją nanoszenia powłok ochronnych: •  izolacyjnych (np. preizolacja rur); •  lakierniczych; •  z tworzyw sztucznych. Oczyszczarki OWR są najczęściej stosowane w gniazdach oczyszczania typu GOWR, które są dodatkowo wyposażone w transport samotokowy rolkowy lub tarczowy, urządzenia załadowcze i rozładowcze oraz pola odkładcze. W zależności od średnicy rury firma CASTECH oferuje trzy podstawowe typowielkości oczy...

Mieszarki dynamiczne typu MD-1000 – projekt wynalazczy genialny czy przereklamowany

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Artykuł polemiczny z cyklu "Ocalić od zapomnienia" W 1982 roku, w Zakładowym Biurze Konstrukcyjnym ZBK w DOZAMET - Nowa Sól, została opracowana dokumentacja konstrukcyjna na mieszarkę dynamiczną MD-1000. W owym czasie MD-1000 była nowością w przemyśle odlewniczym, w zakresie maszyn do sporządzania mas formierskich. Oryginalna konstrukcja oraz unikatowa zasada działania nie przypominały niczym ówcześnie produkowanych w kraju i zagranicą mieszarek. Firma DOZAMET wyprodukowała tylko jedną sztukę mieszarki MD-1000. Przeprowadzone próby i badan...

Oddzielanie półform odlewniczych na formierkach typu FWP, FKT, FI, FT

Autorzy: Krzysztof Makohonenko Damian Gorzkiewicz Firma CASTECH oferuje części zamienne do zespołów oddzielania maszyn formierskich produkcji krajowej: •  formierek wstrząsowo-prasujących typu FKT; •  formierek wstrząsowo-prasujących typu FWP; •  formierek impulsowych typu FI; •  formierek impulsowych z doprasowaniem typu FT. W skład części zamiennych zespołów oddzielania wchodzą: •  listwy rolkowe zwykłe; •  listwy rolkowe z bocznymi prowadnicami /stosowane z rolkami bez   kołnierza/; •  rolki kołnierzowe; •  rolki bez kołnierza; •  trzpienie oddzielające; •  ramiona do FKT i FW...

Odwadniacz wirowy R 1-1/2” – części zamienne do aparatów pneumatycznych APR-600, APR-80, APR-120

odwadniacz-do-apr-1000px
Przeznaczenie, budowa i działanie Odwadniacz wirowy jest przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza z wody, oleju oraz innych zanieczyszczeń mechanicznych występujących w instalacji pneumatycznej. Jest stosowany w aparatach pneumatycznych typu APR-600, APR-600A, APR-600E, APR-80, APR-120, które służą do oczyszczania powierzchni. Może być stosowany do odwadniania i oczyszczania innych instalacji pneumatycznych. Zasada działania Doprowadzone do odwadniacza sprężone powietrze jest wprowadzane w ruch wirowy, wskutek czego zawarta w nim woda, olej oraz inne zanieczyszczenia zostają wytr...

Zawór sterujący ZBd-4 do aparatu pneumatycznego APR

zt-32a-1-1200px
Przeznaczenie, budowa i działanie Służy do sterowania innych zaworów lub do sterowania niewielkimi odbiornikami, a w szczególności do odpowietrzania układów pneumatycznych. W położeniu dźwigni zwolnionym (15˚) jak na rysunku, przepływ powietrza przez zawór jest odcięty. Natomiast po naciśnięciu dźwigni następuje otwarcie przepływu sprężonego powietrza. Z chwilą zwolnienia nacisku na dźwignię wraca ona do położenia wyjściowego. Charakterystyka techniczna Zawór odpowietrzający, dwupołożeniowy, dwudrożny sterowany dźwignią naciskową, normalnie zamknięty. Pozycja pracy dowolna. Średnica nomi...

Aparat pneumatyczny APR-80

apr120
Przeznaczenie Aparat ma zastosowanie do czyszczenia różnego rodzaju wyrobów metalowych. Doskonale usuwa rdzę, starą farbę, stwardniałe środki konserwujące, zaprawę murarską oraz inne zanieczyszczenia stałe. Możliwość stosowania różnego rodzaju czyściwa np.: śrut metalowy, piasek, korund oraz szeroki zakres regulacji wyrzucanego czyściwa, który pozwala wykorzystać aparat do czyszczenia różnego rodzaju wyrobów. Aparat nadaje się zarówno do czyszczenia grubych i ciężkich odlewów, wyrobów hutniczych, konstrukcji spawanych jak i czyszczenia delikatnych, cienkich odlewów o bardzo skomplikowanych ...